Tin tức chung
Lãnh đạo Trường Cao đẳng Hàng hải I tiếp Đoàn đại biểu của Công ty Vận tải biển Shirai Shipping Co.,Ltd., Nhật Bản  (19/09/2014)
Làm việc với đoàn, Phó hiệu trưởng Đinh Gia Vinh giới thiệu sơ lược quá trình phát triển của nhà trường; số lượng học sinh, sinh viên, học...Làm việc với đoàn, Phó hiệu trưởng Đinh Gia Vinh giới thiệu sơ lược quá trình phát triển của nhà trường; số lượng học sinh, sinh viên, học viên đã được đào tạo, huấn luyện tại nhà trường thời gian qua; các chương trình huấn luyện, đào tạo mà nhà trường đã được cấp phép theo chuẩn STCW78/2010, cũng như cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, huấn luyện của nhà trường.

Ông Yukata Yoshida - Chủ tịch hội đồng quản trị của Công ty vận tải biển Shirai Shipping đã thông báo vắn tắt về các lĩnh vực hoạt động của Công ty, đồng thời cũng cho biết Công ty sẽ hỗ trợ Cục Hàng hải Việt nam 02 radar, trong đó 01 Radar sẽ được hỗ trợ trực tiếp về nhà trường để phục vụ huấn luyện, đàotạo.

Sau khi thăm cơ sở vật chất của nhà trường, đoàn đại biểu của Công ty vận tải biển Shirai Shipping đánh giá cao công tác huấn luyện, đào tạo của nhà trường. Tuy nhiên, đoàn cũng lưu ý về một số trang thiết bị đã cũ, cần phải bổ sung thay thế. Đồng thời, đoàn cũng đề xuất về việc sẽ vận động các Công ty vận tải biển khác của Nhật Bản sẽ cùng tham gia hỗ trợ nhà trường các phương tiện phục vụ huấn luyện, đào tạo như: tàu huấn luyện, thiết bị huấn luyện, các phòng mô phỏng.


Phó hiệu trưởng Đinh Gia Vinh cảm ơn Ông Yukata Yoshida và đoàn công tác đã đến thăm, làm việc với nhà trường cũng như sự quan tâm của công ty Shirai shipping đối với công tác huấn luyện đào tạo của nhà trường. Phó hiệu trưởng cũng hy vọng trong thời gian tới sự hợp tác giữa Công ty và nhà trường trong lĩnh vực đào tạo cũng như xuất khẩu thuyền viên sẽ có những bước phát triển đột phá.


Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal