Tin tức chung
CHỦ ĐỀ CỦA NGÀY HÀNG HẢI THẾ GIỚI NĂM 2016: "VẬN TẢI BIỂN: KHÔNG THỂ THIẾU ĐỐI VỚI THẾ GIỚI" (12/05/2016)


IMO vừa đưa ra chủ đề của ngày Hàng hải thế giới năm 2016 đó là "Vận tải biển: không thể thiếu đối với thế giới". Chủ đề được chọn nhằm nhấn mạnh mối liên kết quan trọng giữa vận tải biển và xã hội toàn cầu, nâng cao nhận thức về vai trò cần thiết của IMO với tư cách là cơ quan đưa ra các quy định mang tính toàn cầu cho vận tải biển quốc tế. Tầm quan trọng của vận tải biển trong việc hỗ trợ và duy trì xã hội toàn cầu hiện nay khiến công việc của IMO mang một ý nghĩa quan trọng vượt ra khỏi phạm vi ngành công nghiệp riêng của mình.

Theo tổ chức Hội nghị của Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD), khoảng 80% khối lượng thương mại toàn cầu và hơn 70% giá trị thương mại toàn cầu được chuyển bằng đường biển và thông qua các cảng trên toàn thế giới. Tỷ lệ này thậm chí còn cao hơn tại hầu hết các nước đang phát triển. Nếu không có vận tải biển, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa trên quy mô cần thiết để duy trì thế giới hiện đại sẽ không thể thực hiện được.  

Thương mại bằng đường biển tiếp tục mở rộng, mang lại lợi ích cho người tiêu dùng trên toàn thế giới thông qua chi phí vận chuyển cạnh tranh.

Hiện có hơn 50.000 tàu buôn kinh doanh tuyến quốc tế, vận chuyển tất cả các loại hàng hóa. Các đội tàu thế giới được đăng ký tại hơn 150 quốc gia cùng hơn một triệu người đi biển với quốc tịch của hầu hết mọi quốc gia.

Trong hơn 50 năm qua, IMO đã, đang và sẽ tiếp tục xây dựng và thông qua một khuôn khổ toàn diện các quy định toàn cầu bao gồm an toàn hàng hải, bảo vệ môi trường, các vấn đề pháp lý và các lĩnh vực khác. Trong khuôn khổ các quy định này, vận tải biển ngày càng trở nên an toàn hơn, hiệu quả hơn và thân thiện môi trường hơn.

Ngày Hàng hải Thế giới sẽ được tổ chức kỷ niệm tại trụ sở của IMO vào ngày 29 tháng 9 năm 2016, nhưng các sự kiện và các hoạt động khác với chủ đề này sẽ được tổ chức trong suốt cả năm 2016. Sự kiện song hành Ngày Hàng hải Thế giới năm nay sẽ được tổ chức tại Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 11 năm 2016.

http://www.vinalines.com.vn


Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal