Đào tạo > Các bậc ngành đào tạo
Chương trình đào tạo Sơ cấp năm 2020 (12/10/2020)


STT

NGHỀ ĐÀO TẠO

CHƯƠNG TRÌNH

ĐÀO TẠO

1

ĐIỀU KHIỂN TÀU BIỂN

Tài liệu đính kèm: 20210107_1. CTĐT-SC- ĐKTB.docx

2

KHAI THÁC MÁY TÀU THỦY

Tài liệu đính kèm: 20210107_2. CTĐT-SC-KTMTT.doc

3

ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

Tài liệu đính kèm: 20210107_9. CTĐT-SC-ĐCN.docx

4

ĐIỆN TÀU THỦY

Tài liệu đính kèm: 20210107_3. CTĐT-SC-ĐTT.docx

5

ĐIỆN DÂN DỤNG

Tài liệu đính kèm: 20210107_8. CTĐT-SC-ĐDD.docx

6

KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Tài liệu đính kèm: 20210107_10. CTĐT-SC-KTDN.docx

7

LOGISTICS

Tài liệu đính kèm: 20210107_11. CTĐT-SC-Logistics.docx

8

SỬA CHỮA MÁY TÀU THỦY


Tài liệu đính kèm: 20210107_4. CTĐT-SC-SCMTT.doc

9

CÔNG NGHỆ Ô TÔ

Tài liệu đính kèm: 20210107_5. CTĐT-SC-CN ô tô.docx

10

HÀN

Tài liệu đính kèm: 20210107_6. CTĐT-SC -Hàn.docx

11

KỸ THUẬT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ


Tài liệu đính kèm: 20210107_7. CTĐT-SC-KTML&ĐHKK.doc


Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal