Đào tạo > Các bậc ngành đào tạo
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP (21/07/2016)


                  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

STT

TÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1.

Ngành Điều khiển tàu biển

Tài liệu đính kèm: 20160721_TC ĐIỀU KHIỂN TÀU BIỂN.doc

2.

Ngành Vận hành máy tàu thủy

Tài liệu đính kèm: 20160721_TC VẬN HÀNH MÁY TÀU THỦY.doc

3.

Ngành Kinh doanh vận tải đường thủy

Tài liệu đính kèm: 20160721_TC KINH DOANH VẬN TẢI ĐƯỜNG THỦY.doc

4.

Ngành Công nghệ kỹ thuật vỏ tàu thủy

Tài liệu đính kèm: 20160721_TC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT VỎ TÀU THỦY.doc

5.

Ngành Bảo trì và sửa chữa máy tàu thủy

Tài liệu đính kèm: 20160721_TC BẢO TRÌ VÀ SỬA CHỮA MÁY TÀU THỦY.doc

6.

Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tàu thủy

Tài liệu đính kèm: 20160721_TC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TÀU THỦY.doc

7.

Ngành Kế toán doanh nghiệp

Tài liệu đính kèm: 20160721_TC KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP.doc

8.

Ngành Tin học ứng dụng

Tài liệu đính kèm: 20160721_TC TIN HỌC ỨNG DỤNG.doc


Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal