Đào tạo > Các bậc ngành đào tạo
Chương trình đào tạo Trung cấp năm 2020 (13/10/2020)


 

STT

NGHỀ ĐÀO TẠO

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1

ĐIỀU KHIỂN TÀU BIỂN


Tài liệu đính kèm: 20201030_CT khung TC_ĐKTB.docx


 

2

KHAI THÁC MÁY TÀU THỦY


Tài liệu đính kèm: 20201030_1. Khung CTĐT TC.THCS.doc

3

ĐIỆN CÔNG NGHIỆP


Tài liệu đính kèm: 20201030_Khung TC ĐCN.docx

 

4

ĐIỆN TÀU THỦY


Tài liệu đính kèm: 20201030_Khung TC ĐTT.docx

 

5

ĐIỆN DÂN DỤNG


Tài liệu đính kèm: 20201030_Khung TC Đ DD.docx

 

6

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN  TỰ ĐỘNG 


Tài liệu đính kèm: 20201030_Khung TC CNKTĐKTĐ.docx

 

7

KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP


Tài liệu đính kèm: 20201030_TC KTDN.doc

 

8

KHAI THÁC VẬN TẢI ĐƯỜNG BIỂN


Tài liệu đính kèm: 20201030_TC KHAI THAC VAN TAI DUONG BIEN.doc

 

9

LOGISTICS


Tài liệu đính kèm: 20201030_TC LOGISTICS.doc

 

10

SỬA CHỮA MÁY TÀU THỦY


Tài liệu đính kèm: 20201031_2. CTĐT- TC(THCS)- SCM-2019.docx

 

11

CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO VỎ TÀU THỦY


Tài liệu đính kèm: 20201031_2. CTĐT- Trung cap CNCT Vỏ TT(THCS)- 2019.docx

 

12

LẮP RÁP HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC TÀU THỦY


Tài liệu đính kèm: 20201031_2. CTĐT- Trung cấp(THCS).Lắp ráp.2019.doc

 

13

CÔNG NGHỆ Ô TÔ


Tài liệu đính kèm: 20201031_2. CTĐT- TC(THCS)- CNOT- 2019.docx

 

14

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

(TIN HỌC ỨNG DỤNG)


Tài liệu đính kèm: 20201030_TRUNG CAP TIN HOC UNG DUNG - THCS.doc

15

KỸ THUẬT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ


Tài liệu đính kèm: 20201030_Khung TC KTML&ĐHKK.docx

 

16

HÀN


Tài liệu đính kèm: 20201031_2. CTĐT- Trung cap(THCS).Hàn2019.docx

 

17

QUẢN LÝ HÀNG HẢI


Tài liệu đính kèm: 20201030_CT khung TC_QLHH.docx

 

18

QUẢN LÝ VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ LOGISTICS


Tài liệu đính kèm: 20201031_TC QLVT DICH VU LOGISTICS.doc

 

19

KỸ THUẬT SỬA CHỮA, LẮP RÁP MÁY TÍNH


Tài liệu đính kèm: 20201030_TRUNG CẤP LẮP RÁP SỬA CHỮA MÁY TÍNH - THCS.doc


Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal