Tin tức chung
Chuyên gia CHLB Đức đến kiểm tra, đánh giá công tác đào tạo thí điểm 02 nghề theo chương trình chuyển giao của Cộng hòa liên bang Đức tại trường Cao đẳng Hàng hải I (từ 12/10 đến 16/10/2020)  (19/10/2020)


Theo kế hoạch tổ chức đào tạo thí điểm 02 nghề của chương trình chuyển giao từ CHLB Đức (nghề Điều khiển tàu biển và Khai thác máy tàu thủy), các chuyên gia từ CHLB Đức đến Việt Nam kiểm tra toàn bộ quá trình tổ chức đào tạo tại nhà trường. Tuy nhiên khi đến Viêt Nam, các chuyên gia phải cách ly tập trung nhằm đảm bảo các biện pháp an toàn, phòng chống dịch Covid-19, vì vậy các chuyên gia và trường Cao đẳng Hàng hải I đã được Tập đoàn AVESTOS thống nhất thực hiện bằng hình thức online.

Tham gia cuộc kiểm tra đánh giá gồm có ông Wolfgang Friedrich – Phụ trách nghề Khai thác máy tàu thủy và ông Thilo Scholz – Phụ trách nghề Điều khiển tàu biển cùng các giảng viên nhà trường tham gia giảng dạy và toàn bộ 32 sinh viên của 02 lớp tham gia lớp đào tạo thí điểm.

Cuộc kiểm tra, đánh giá diễn ra từ ngày 12/10/2020 đến 16/10/2020. Nội dung cuộc kiểm tra, đánh giá bao gồm:

 • Trang thiết bị đào tạo phục vụ đào tạo: Trang thiết bị phòng học lý thuyết, Thiết bị trong xưởng thực hành, Thiết bị bảo hộ, Thiết bị an toàn, Công tác vệ sinh...
 • Việc tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn, vệ sinh.
 • Tổ chức đào tạo theo Chương trình đào tạo chuyển giao: Kế hoạch đào tạo, tiến độ đào tạo, thời khóa biểu, số giờ giảng dạy lý thuyết, số giờ giảng dạy thực hành, các sổ ghi chép quá trình đào tạo...
 • Công tác tổ chức thực tập tại doanh nghiệp.

Đồng thời, các chuyên gia dự 01giờ giảng lý thuyết, 01 giờ giảng thực hành mỗi nghề và đánh giá theo đề thi kết thúc học phần của chuyên gia.

Với kinh nghiệm trên 48 năm tổ chức đào tạo nghề Điều khiển tàu biển và Khai thác máy tàu thủy, nhà trường đã chủ động thực hiện đào tạo theo đúng chương trình chuyển giao. Sau khi nhận được kế hoạch kiểm tra của chuyên gia, nhà trường đã chủ động chuẩn bị chu đáo các nội dung mà đoàn sẽ làm việc, cụ thể:

 • Đường truyền và phòng làm việc online (02 phòng);
 • Thiết bị truyền di động cho 02 nghề tại các phòng học lý thuyết và thực hành;
 • Phòng học và tổ chức dạy 01 giờ lý thuyết;
 • Phòng học thực hành và tổ chức dạy thực hành;
 • Phòng thi lý thuyết và thi thực hành;
 • Toàn bộ hồ sơ tổ chức đào tạo theo đúng hướng dẫn của AVESTOS;
 • Giảng viên và sinh viên của 02 nghề đào tạo thí điểm.

Ảnh 1: Giờ học thực hành trên Mô phỏng Điều khiển tàu biển

Ảnh 2: Sinh viên nghề Điều khiển tàu biển thực hiện bài đánh giá thực hành trên Mô phỏng Radar/Arpa

Ảnh 3: Giờ học lý thuyết nghề Khai thác máy tàu thủy

Ảnh 4: Giờ học thực hành cơ khí nghề Khai thác máy tàu thủy

Ảnh 5: Sinh viên thực hiện bài đánh giá thực hành nghề Khai thác máy tàu thủy

          Sau 05 ngày làm việc khẩn trương, tích cực, đúng kế hoạch kiểm tra, các chuyên gia đánh giá cao năng lực tiếp thu tiếp thu lý thuyết và kỹ năng thực hành cũng như thái độ học tập chuyên nghiệp của sinh viên. Kết quả các bài thi đều đạt và tỷ lệ khá, giỏi trên 70%. Tuy nhiên qua kiểm tra, đánh giá còn một số nội dung cần được phía nhà trường bổ sung và hoàn thiện như: Một số dụng cụ nhỏ chuyên dùng, cách ghi chép một số nội dung của Sổ tường thuật và chuyên gia cũng khuyến cáo và định hướng cho lần kiểm tra tiếp theo. Để có được kết quả ban đầu đó, phía nhà trường đã nghiêm túc thực hiện các nội dung, học phần theo chương trình chuyển giao, khắc phục những khó khăn, tập trung nhiều nguồn lực để phục vụ công tác đào tạo cho 02 lớp thí điểm này. Đồng thời tạo điều kiện cho sinh viên về mọi mặt như: Học tập, thực hành, tài liệu, kỹ năng mềm, hoạt động thể thao và các hoạt động khác.

Phát biểu tại buổi tổng kết đánh giá, TS. Lưu Việt Hùng – Hiệu trưởng nhà trường thay mặt Ban giám hiệu cảm ơn Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Tập đoàn AVESTOS và các chuyên gia Đức đã giúp đỡ và tạo điều kiện để nhà trường được triển khai lớp đào tạo thí điểm đồng thời cam kết thực hiện đầy đủ và hiệu quả các nội dung mà chương trình đang triển khai tại nhà trường.

Ảnh 6: Họp tổng kết đánh giá của chuyên gia Đức

Ảnh 7: Lãnh đạo nhà trường, giảng viên chụp ảnh kỉ niệm với chuyên gia và phiên dịch

Ảnh 8: Giảng viên và sinh viên sau khi kết thúc bài thi

 

Tin và ảnh từ Trường Cao đẳng Hàng hải I


Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal