Tin tức chung
Triển khai các Quy định về công tác cán bộ trong nhà trường (28/09/2020)


Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Theo Người, để hoàn thành được trọng trách mà Ðảng ủy, Ban Giám hiệu giao phó, công tác cán bộ phải là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu. Để chọn được nguồn cán bộ tốt đưa vào quy hoạch để đào tạo, bồi dưỡng nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn về năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức. Trên cơ sở đó Nhà trường đã ban hành “Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền quản lý của Trường Cao đẳng Hàng hải I”. Đây là cơ sở, điều kiện để lựa chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý giỏi, chủ động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

 Để các quy trình công tác cán bộ ngày càng chặt chẽ, đồng bộ, công khai, minh bạch, khoa học và dân chủ hơn, Nhà trường đã ban hành “Quy định, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm đối với chức danh lãnh đạo, quản lý các đơn vị thuộc trường CĐHHI” bảo đảm công tác Bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ quản lý được nhà trường thực hiện đúng quy trình, quy định.

Tài liệu đính kèm: 20200928_225-QĐ-quy định về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo.pdf


Tài liệu đính kèm: 20200928_476.QĐ-Trinh tu thu tuc bo nhiem.pdf


Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal