Tin tức chung
Sinh hoạt chính trị đầu khóa của sinh viên K48 (18/09/2020)


Thực hiện theo Kế hoạch số 353A/KH-CĐHHI ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Hiệu trưởng, trường Cao đẳng Hàng hải I đã tổ chức tuần sinh hoạt công dân từ 15/9 đến 18/9 dành cho các tân sinh viên khoá 48 năm học 2020 - 2021 với nhiều hoạt động có ý nghĩa.

Hình 1: Các bạn sinh viên tham gia buổi học Chính trị, tư tưởng đầu khoá

Các buổi sinh hoạt đã giúp các em sinh viên nắm bắt được tình hình phát triển Nhà trường và nhiệm vụ năm học mới; công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn; công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; phương pháp học tập theo tích lũy mô đun/tín chỉ, xây dựng kế hoạch học tập toàn khóa, kế hoạch học tập từng học kỳ và rèn luyện của sinh viên; công tác Đoàn, hội và phong trào thanh niên trường học. Ngoài ra, các em còn được phổ biến Quy chế công tác sinh viên, chế độ chính sách và chăm sóc sức khỏe, Quy chế quản lý sinh viên nội trú, ngoại trú; những vấn đề cần lưu ý trong quá trình học tập, rèn luyện và chấp hành quy định của Nhà trường.

Hình 2: Các bạn sinh viên hào hứng tham gia thảo luận tình huống

Đặc biệt, trong ngày 17/9/2020 bài giảng do các giảng viên Tổ Chính trị Pháp luật, khoa Cơ bản chủ trì đã trang bị kiến thức, bản lĩnh chính trị tư tưởng cho sinh viên với Chủ nghĩa Mác Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng, qua đó sinh viên có thế giới quan, phương pháp luận khoa học và nhân sinh quan cách mạng đúng đắn. Sinh viên có thế giới quan, nhân sinh quan khoa học, đúng đắn sẽ phát triển tư duy, tầm nhìn khoa học biện chứng, định xét mọi sự vật, hiện tượng một cách khách quan duy vật, từ đó hoàn thiện dần đạo đức, nhân cách chuẩn mực vì mọi người tức là “thành nhân”.

Hình 3: Cô trò cùng giao lưu sau buổi sinh hoạt

Giáo dục chính trị tưởng cho sinh viên là hoạt động có tính xuyên suốt, lâu dài, được thực hiện từ khi sinh viên mới bước chân vào trường đến khi các em tốt nghiệp. Sau đó các em được tham gia các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng với nhiều loại hình khác nhau như: Giáo dục chủ nghĩa Mác Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, sinh hoạt chính trị thường kỳ, các hoạt động văn hóa, thể thao theo chủ đề, tham gia hiến máu nhân đạo, mùa hè xanh, tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, các hoạt động cộng đồng….nhằm giúp các em nâng cao kỹ năng sống, giao tiếp, công tác xã hội, từng bước hình thành bộc lộ nhân cách sống tốt đẹp.

Các tân sinh viên khoá 48 rất hào hứng với buổi sinh hoạt chính trị tư tưởng do các giảng viên tổ Chính trị pháp luật mang lại, các em nhận thấy vai trò quan trọng trong việc tự trau dồi, hoàn thiện bản thân, nhân cách và tính năng động thông qua việc bổ trợ kiến thức, bổ sung các kỹ năng và kinh nghiệm sống. Đây là trong những hoạt động được thực hiện ngoài giờ học, tuỳ thuộc vào hứng thú, sở thích, nguyện vọng của mỗi sinh viên trong khuôn khổ và điều kiện tổ chức của mỗi nhà trường. Thông qua các chương trình ngoại khóa, các câu lạc bộ với từng nội dung cụ thể, sinh viên không chỉ phát huy khả năng học hỏi, dễ thích ứng với thực tế mà còn góp phần rèn luyện các kỹ năng cơ bản về phối hợp tổ chức nhóm, thực hành nhóm, giúp họ trở thành những con người toàn diện.

Chúc các bạn sinh viên học tập tốt tại Cao đẳng Hàng hải I và có những kỷ niệm đáng nhớ trong đời sinh viên.

Tin bài từ Khoa Cơ bản


Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal