Tin tức chung
Trường Cao đẳng Hàng hải I tổ chức bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, giảng viên kiêm nhiệm năm 2020. (14/09/2020)


Với mục đích bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên, giảng viên kiêm nhiệm của Nhà trường nói chung và đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy môn học Giáo dục chính trị nói riêng nắm vững nội dung cơ bản và cốt lõi trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, Đại hội XVI của Đảng bộ thành phố; những vấn đề mới cần nhận thức đúng, sâu sắc trong đời sống chính trị - kinh tế - xã hội của đất nước, thành phố; trên cơ sở đó vận dụng sáng tạo, phù hợp với công tác giảng dạy; các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ giảng dạy môn học Giáo dục chính trị theo Kết luận số 94-KL/TW ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đổi mới việc học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân; Cập nhật các thông tin, kiến thức mới phục vụ cho công tác quản lý và giảng dạy môn học Giáo dục chính trị trong Nhà trường.

Thực hiện Công văn số 2418/SLĐTBXH-GDNN ngày 04/8/2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hải Phòng về việc bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 2020 cho đội ngũ giảng viên, giáo viên hệ thống giáo dục quốc dân và sinh hoạt chính trị đầu khóa của học sinh sinh viên.

Ngày 12/9/2020, Tại Hội trường nhà A3, Trường Cao đẳng Hàng hải I đã tổ chức lớp bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 2020 cho cán bộ, giảng viên, giảng viên kiêm nhiệm nhà trường.

Tiến sĩ Lưu Việt Hùng – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường cùng các thầy, cô trong Ban giám hiệu và đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường tham dự bồi dưỡng, tập huấn

Tham dự lớp tập huấn bồi dưỡng có Đồng chí Trần Thị Phương – Trưởng phòng lý luận chính trị và Lịch sử Đảng – Ban tuyên giáo Thành ủy – báo cáo viên lên lớp bồi dưỡng, tập huấn; Tiến sĩ Lưu Việt Hùng – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường, các thầy cô trong Ban giám hiệu nhà trường, các thầy cô Trưởng/phó các đơn vị và toàn thể giảng viên, giảng viên kiêm nhiệm của Nhà trường.

Đồng chí Trần Thị Phương – Trưởng phòng lý luận chính trị và Lịch sử Đảng – Ban tuyên giáo Thành ủy – báo cáo viên lên lớp bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ, giảng viên nhà trường

Lớp bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 2020 đã cung cấp cho cán bộ, giảng viên nhà trường những nội dung liên quan đến: Một số nội dung cơ bản, cốt lõi, những nội dung mới trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, Đại hội XVI của Đảng bộ thành phố;  Tình hình thế giới và trong nước, những vấn đề kinh tế, xã hội, văn hóa nổi bật của thành phố trong 6 tháng đầu năm 2020; kết quả bước đầu thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chương trình hành động số 76-Ctr/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Những vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ từ thực tế giảng dạy các môn Lý luận chính trị, triển khai thực hiện Kết luận số 94-KL/TW ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Một số nội dung khác về chuyên môn, nghiệp vụ hàng năm theo Kế hoạch của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Đ/c Đỗ Hồng Hải – Phó Hiệu trưởng nhà trường phát biểu khai mạc lớp tập huấn và quán triệt một số nội dung chuyên môn, nghiệp vụ hàng năm theo Kế hoạch của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp cho cán bộ quản lý, giảng viên, giảng viên kiêm nhiệm nhà trường nắm vững những nội dung cơ bản, những quan điểm của Đảng trong các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và cập nhật các nội dung về chuyên môn, nghiệp vụ hàng nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, từ đó vận dụng sáng tạo, phù hợp vào công tác giảng dạy tại nhà trường./.

Một số hình ảnh buổi tập huấn, bồi dưỡng:

 

 

 

 

 

 

        Tin từ Phòng Đào tạo – Trường Cao đẳng Hàng hải I


Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal