Tin tức chung
Đoàn Chuyên gia CHLB Đức đến khảo sát, kiểm tra tại trường CĐHH I (14/01/2019)
Đoàn Chuyên gia CHLB Đức đến khảo sát, kiểm tra, đánh giá công tác chuẩn bị đào tạo thí điểm 02 nghề Điều khiển tàu biển và Khai thác máy tàu thủy chuyển giao từ CHLB Đức tại Trường Cao đẳng Hàng hải I.

Đoàn Chuyên gia CHLB Đức đến khảo sát, kiểm tra, đánh giá công tác chuẩn bị đào tạo thí điểm 02 nghề Điều khiển tàu biển và Khai thác máy tàu thủy chuyển giao từ CHLB Đức tại Trường Cao đẳng Hàng hải I.

Thực hiện Kế hoạch khảo sát, kiểm tra, đánh giá 45 trường đào tạo thí điểm 22 nghề chuyển giao từ Đức của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

Trong hai ngày 14 và 15/01/2019, Viện Tiểu thủ công nghiệp và Kỹ năng nghề Leipzig kết hợp Tập đoàn đào tạo Avestos – Cộng hòa Liên bang Đức đã cử các chuyên gia Wolfgang Friedrich Klaus và Richard Falkowski đến Trường Cao đẳng Hàng hải I để tiến hành khảo sát, kiểm tra, đánh giá công tác chuẩn bị về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất của nhà trường và các doanh nghiệp phối hợp đào tạo thí điểm 02 nghề Điều khiển tàu biển và nghề Khai thác máy tàu thủy theo Chương trình được chuyển giao từ Cộng hòa Liên bang Đức.

Các chuyên gia làm việc với Ban giám hiệu nhà trường, lãnh đạo các đơn vị và các giáo viên được cử tham gia giảng dạy 2 chương trình của Đức

Tại Trường Cao đẳng Hàng hải I, các chuyên gia đã tiến hành đánh giá năng lực giáo viên, kiểm tra trang thiết bị và tài liệu đào tạo, điều kiện an toàn lao động, khảo sát thỏa thuận hợp tác với các doanh nghiệp và đánh giá các điều kiện phục vụ đào tạo.

Các chuyên gia Báo cáo kết quả khảo sát, kiểm tra, đánh giá tại Trường Cao đẳng Hàng hải I

Kết thúc đợt khảo sát, kiểm tra, đánh giá, các chuyên gia đánh giá cao công tác chuẩn bị và các điều kiện đảm bảo để triển khai đào tạo thí điểm 02 nghề chuyển giao từ CHLB Đức, cụ thể:

- Về đội ngũ giáo viên:

Tất cà 12 giáo viên của nhà trường được lựa chọn để tham gia bồi dưỡng, tập huấn tại CHLB Đức và giảng dạy chương trình đào tạo thí điểm 2 nghề chuyển giao có đầy đủ kiến thức, kỹ năng về chuyên ngành đào tạo và kinh nghiệm thực tế; có trình độ chuyên môn nghề và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy nghề phù hợp với chương trình đào tạo.

- Về trang thiết bị, dụng cụ, tài liệu học tập và an toàn lao động:

Phòng học lý thuyết: Phòng học và thiết bị trong phòng học được trang bị đầy đủ theo yêu cầu trong bộ chương trình chuyển giao.

Các phòng học thực hành: Xưởng và các phòng thực hành có đầy đủ trang thiết bị theo đúng Danh mục thiết bị bắt buộc trong bộ chương trình chuyển giao.

Ngoài ra nhà trường đã tuân thủ đầy đủ các điều kiện, quy định về đảm bảo an toàn lao động và an toàn sức khỏe, có đầy đủ sách chuyên ngành và các điều kiện hỗ trợ trong Chương trình chuyển giao.

- Về thỏa thuận hợp tác với các danh nghiệp:

Nhà trường đã ký thỏa thuận hợp tác với 05 doanh nghiệp để đào tạo thí điểm 2 nghề chuyển giao từ Đức. Các doanh nghiệp nhà trường ký thỏa thuận hợp tác đảm bảo việc thực hành, thực tập cho sinh viên theo đúng các nội dung của chương trình đào tạo.

Các chuyên gia và Hiệu trưởng nhà trườngBiên bản kết quả kiểm tra, khảo sát

 Kết luận về đợt khảo sát, kiểm tra, đánh giá, các chuyên gia đánh giá các Tiêu chí kiểm định được đánh giá loại Rất tốt và Đạt.

Tin từ Phòng Đào tạo – Trường Cao đẳng Hàng hải I

Một số hình ảnh của Đoàn Chuyên gia trong thời gian làm việc tại Trường Cao đẳng Hàng hải I:

- Hình ảnh các chuyên gia khảo sát, kiểm tra, đánh giá các phòng học lý thuyết và thực hành tại Trường.

Hình ảnh các chuyên gia khảo sát, kiểm tra, đánh giá tại Doanh nghiệp liên kết đào tạo với Trường


Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal