Công tác sinh viên > Tin tức
Đoàn viên, thanh viên trường Cao đẳng Hàng hải I tham dự Hội nghị tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 (14/05/2016)


Chiều ngày 13/5, tại hội trường tầng 3 - Trụ sở UBND Phường Đông Hải 1, Đoàn trường Cao đẳng Hàng hải I và Đoàn phường Đông Hải 1 phối hợp tổ chức Hội nghị tuyên truyền bầu cử đại biểu quốc hội khóa 14, và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Quang cảnh Hội nghị

Về dự Hội nghị có đại diện Ban tuyên giáo thành Đoàn, Đại diện Ban tuyên giáo quận ủy, đại diện lãnh đạo Đảng ủy Phường Đông Hải 1, Đại diện lãnh đạo Đảng ủy trường Cao đẳng Hàng hải I, BCH Đoàn quận Hải An.

Tại hội nghị, hơn 100 cán bộ, đoàn viên, thanh niên của Trường Cao đẳng Hàng hải I và phường Đông Hải 1 đã được nghe báo cáo viên của quận Đoàn Hải An giới thiệu những đặc trưng cơ bản của nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam; quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước nói chung và quốc hội, hội đồng nhân dân nói riêng; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của quốc hội, HĐND các cấp.

Cũng tại hội nghị, đoàn viên, thanh niên đã được biết những quy định mới,những điểm mới trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND; quyền bầu cử và ứng của của công dân; nghĩa vụ, trách nhiệm của cử tri trong công tác bầu cử…

Đoàn viên, thanh niên lắng nghe báo cáo viên tuyên truyền

Qua công tác tuyên truyền đã giúp đoàn viên, thanh niên hiểu biết thêm về Luật bầu cử quốc hội, HĐND để thực hiện tốt nghĩa vụ của mình khi tham gia bầu cử, góp phần nâng cao nhận thức cho người lao động về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về bầu cử bảo đảm thực hiện thành công cuộc bầu cử.

Tin từ Đoàn thanh niên CS Hồ Chí Minh – Trường Cao đẳng Hàng hải I


Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal