Tin tức chung
Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật và những quy định của Công ước STCW 78/2010  (15/09/2017)
Thực hiện Chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2017, sáng ngày 08/9/2017 tại Trường Cao đẳng Hàng hải I – Hải Phòng , Cục Hàng hải Việt Nam tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật và những quy định của Công ước STCW 78/2010 cho các chủ tàu phía Bắc, các Cảng vụ Hàng hải phía Bắc, các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực Hàng hải, huấn luyện thuyền viên, các công ty cung ứng thuyền viên.

Về dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Bùi Thiên Thu – Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt nam, các phòng ban chức năng của Cục Hàng hải Việt Nam, đại diện Cục Đăng kiểm Việt Nam, Chi cục Hàng hải Việt Nam tại Hải Phòng. Tham dự Hội nghị có đầy đủ đại diện các cơ sở huấn luyện, đào tạo hàng hải trên toàn quốc, đại diện các Cảng vụ hàng hải và các cơ sở tuyển dụng và cung ứng thuyền viên, các chủ tàu khu vực phía Bắc.

          

Toàn cảnh Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật về Hàng hải năm 2017

Đồng chí Bùi Thiên Thu – Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Các phòng ban chức năng của Cục Hàng hải Việt Nam và đại diện Cục Đăng kiểm Việt Nam phổ biến Nghị định số 29/2017/NĐ-CP ngày 20/3/2017 quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, huấn luyện, cơ sở tuyển dụng và cung ứng thuyền viên hàng hải; các Thông tư của Bộ giao thông vận tải và Bộ y tế quy định liên quan trong lĩnh vực hàng hải (Thông tư số 37/2016/TT-BGTVT, Thông tư số 22/2017/TT-BGTVT, Thông tư số 23/2016/TT-BGTVT, Thông tư số 17/2017/TT-BGTVT, Thông tư số 27/2016/TT-BGTVT, Thông tư số 29/2016/TT-BGTVT); một số quy định về An ninh tài chính đối với thuyền viên (MLC 2006)…

Đại diện các chủ tàu, các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực Hàng hải, huấn luyện thuyền viên, các công ty cung ứng thuyền viên đã tham gia góp ý đối với các vấn đề liên quan đến nội dung của các văn bản quy phạm pháp luật về hàng hải. Trên cơ sở các ý kiến của các đại biểu, đồng chí Bùi Thiên Thu – Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam yêu cầu các phòng ban chức năng của Cục Hàng hải Việt Nam giải đáp thắc mắc đồng thời chỉ đạo các đơn vị liên quan thuộc Cục tiếp thu các ý kiến, phối hợp với các cơ quan chức năng khác để giải quyết các vướng mắc tới các chủ tàu, các cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên trong thời gian sớm nhất.

Đại diện Chủ tàu,cơ sở đào tạo huấn luyện thuyền viên tham gia đóng góp ý kiến trong Hội nghị

 

 

 Tin từ P.HTQT&KHCN – Trường Cao đẳng hàng hải I  


Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal