Tin tức chung
Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo theo hướng kết hợp với doanh nghiệp cho các nghề của khoa điện - điện tử (17/03/2021)


Thực hiện Thông báo số 161/TB-KHCN ngày 08/03/2021 của Hội đồng Khoa học và Công nghệ về việc tổ chức hội thảo cấp khoa, Khoa Điện - Điện tử đã tổ chức thành công hội thảo cấp khoa với chủ đề Nâng cao chất lượng đào tạo theo hướng kết hợp với doanh nghiệp cho các nghề của khoa Điện - Điện tử”.

Về dự hội thảo của Khoa có các thầy cô trong BGH Nhà trường, các thầy cô lãnh đạo, giảng viên của các các đơn vị và toàn thể giảng viên Khoa Điện - Điện tử.

Nội dung buổi hội thảo Thầy Trưởng khoa báo cáo mục đích buổi hội thảo, thực trạng về Chương trình đào tạo, về Giảng viên hướng dẫn thực hành và HSSV tham gia thực hành tại doanh nghiệp, về cơ sở vật chất tại trường và về thực tế doanh nghiệp. Từ đó đưa ra các giải pháp thực hiện của Khoa trên cơ sở rút kinh nghiệm từ 02 đợt đưa Sinh viên khóa 46 đi học tập tại doanh nghiệp và đề xuất, kiến nghị một số vấn đề bất cập xin ý kiến chỉ đạo của BGH.

Toàn cảnh buổi hội thảo

Tham gia góp ý hội thảo có sự đóng góp của các thầy cô trong khoa đã trực tiếp liên hệ với doanh nghiệp, các thầy cô trực tiếp hướng dẫn sinh viên học tập tại doanh nghiệp. Đây là những góp ý rất có ý nghĩa để khoa tiếp tục hoàn thiện, rút kinh nghiệm để tổ chức cho các sinh viên khóa sau đi học tập được tốt hơn.

Tham dự và chỉ đạo hội nghị có thầy cô trong BGH Nhà trường:

- Thầy Lương Quang trung - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch HĐKH định hướng các nội dung góp ý của các thầy cô tham dự, chia sẻ những kinh nghiệm của các trường trong việc tổ chức cho HSSV học tập tại doanh nghiệp.

- Cô Vũ Thị Hải Vân - Phó Hiệu trưởng, có một số câu hỏi cần Khoa chia sẻ, giải đáp về: Kế hoạch khảo sát Doanh nghiệp trước không, có thống kế các kỹ năng tại doanh nghiệp; Kế hoạch xây dựng CTĐT như thế nào để đáp ứng kiến thức kỹ năng của doanh nghiệp, cách bố trí đi như thế nào để đáp ứng đầy đủ kỹ năng; Thực tế doanh nghiệp đáp ứng như thế nào hiện nay, khoa giải đáp và để bố trí thời gian bao lâu để tổ chức đi được Doanh nghiệp.

- Thầy Đỗ Hồng Hải - Phó Hiệu trưởng, chỉ đạo cần đưa các mô đun cốt lõi trong CTĐT, giải quyết được khúc mắc giữa doanh nghiệp và Nhà trường tạo điều kiện tốt nhất cho sinh viên.

Ngoài ra còn có các thầy cô là lãnh đạo, giảng viên của các đơn vị tham gia đóng góp ý kiến cho báo cáo hội thảo.

Thay mặt Khoa Điện - Điện tử thầy Nguyễn Hữu Hưng tiếp thu các ý kiến đóng góp bổ sung vào báo cáo, trả lời các câu hỏi của các thành viên, cám ơn các thành viên đóng góp ý kiến cho báo cáo được hoàn thiện.

Phát biểu kết luận hội thảo Thầy Lương Quang Trung - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch HĐKH trường đánh giá rất cao buổi hội thảo của khoa đưa ra không những chỉ cho khoa mà còn cho các đơn vị khác. Thầy đưa ra kết luận một số nội dung đồng thời yêu cầu khoa bổ sung vào báo cáo cho hoàn thiện.

Tin bài từ Khoa Điện – Điện tử


Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal