Tin tức chung
Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 khi HSSV quay trở lại trường học (15/03/2021)


Thực hiện Thông báo số 78/TB-UBND ngày 28/02/2021 của Thành phố Hải Phòng về Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, Công văn số 1339/UBND-VX ngày 04/3/2021 cảu UBND Thành phố Hải Phòng về việc điều chỉnh một số hoạt động trên địa bàn thành phố; Hiệu trưởng kiêm Trưởng ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 trường Cao đẳng Hàng hải I yêu cầu chuẩn bị các điều kiện để “đảm bảo an toàn khi học sinh sinh viên trở lại trường học trong điều kiện bình thường mới”.

1. Chuẩn bị các điều kiện trước khi HSSV trở lại trường

- Trước ngày 8.3 các đơn vị hoàn thành việc vệ sinh, khử khuẩn trường, lớp học, khu KTX, đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế như: hệ thống cấp nước sạch, xà phòng, nước sát khuẩn, khẩu trang và nhiệt kế điện tử đo thân nhiệt…

- Thực hiện nghiêm túc thông điệp “5K” của Bộ Y tế.

Hình 1: Vệ sinh trường, lớp

Hình 2: Vệ sinh phòng học

2. Tăng cường một số biện pháp thực hiện nhằm phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi HSSV đi học trở lại

- Bố trí người đón và kiểm tra việc đeo khẩu trang, đo thân nhiệt cho HSSV tại cổng trường;

- Hướng dẫn cho HSSV về cách thức phòng, chống bệnh và ngăn ngừa lây nhiễm;

- Kiểm tra thường xuyên các điều kiện và thực đơn hàng ngày đảm bảo vệ sinh khu vực nấu ăn, bố trí phục vụ 03 bữa/ngày tránh để HSSV phải ra ngoài;

- Nghiêm cấm các hoạt động tập trung, giao lưu các phòng trong khu KTX; báo cho cán bộ quản sinh khi có biểu hiện nghi lây nhiễm;

- Thường xuyên đảm bảo vệ sinh môi trường học (lau nền nhà, thông khí tại lớp học bằng cách mở cửa ra vào và cửa sổ, hạn chế sử dụng điều hòa).

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện công tác phòng, chống dịch cho CBVC, NLĐ và HSSV.

 Hình 3: Kiểm tra thân nhiệt tại cổng trường

 

 

 


Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal