Tin tức chung
IMO thông báo dự thảo sửa đổi Công ước MARPOL (15/05/2016)


Vừa qua, Tổ chức Hàng hải thế giới (IMO) đã gửi đến các quốc gia thành viên IMO và các quốc gia tham gia Công ước chưa là thành viên IMO Thông tri số 3635 ngày 22/4/2016 về việc Tổng thư ký IMO thông báo dự thảo sửa đổi Công ước MARPOL tại phiên họp 69 của Ủy ban Bảo vệ môi trường biển và dự kiến sẽ thông qua tại phiên họp 70 của Ủy ban.

Công ước MARPOL dự kiến sẽ thông qua tại phiên họp 70 của Ủy ban

Nội dung sửa đổi gồm: Phụ lục nhỏ II, Phụ lục I, MARPOL (Mẫu B của Bổ sung giấy chứng nhận ngăn ngừa ô nhiễm dầu quốc tế) quy định trong Phụ lục 1; Phụ lục V, MARPOL (các chất HME và Mẫu nhật ký rác), quy định trong Phụ lục 2; Phụ lục VI MARPOL (hệ thống thu thập số liệu mức tiêu hao nhiên liệu) quy định trong Phụ lục 3.

http://www.mt.gov.vn/

 


Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal