Khoa - xưởng > Khoa Khai thác máy
Khoa Khai thác máy tàu biển - Trường Cao đẳng Hàng hải I thẩm định cấp cơ sở 01 đề tài khoa học cấp trường (12/03/2016)


Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học của học kỳ I năm học 2015 – 2016 của Hội đồng Khoa học – Đào tạo trường Cao đẳng hàng hải I, khoa Khai thác máy tàu biển đã tiến hành thẩm định 01 đề tài khoa học cấp cơ sở để nộp theo đúng tiến độ đã được giao.

Hội đồng thẩm định cấp cơ sở tại khoa Khai thác máy tàu biển.

Với nội dung "Nghiên cứu các chế độ mất ổn định của tuabin máy nén trong quá trình khai thác động cơ Diesel lai chân vịt và các giải pháp khắc phục" - Chủ nhiệm đề tài Ths. Chu Đình Hà đưa ra các giải pháp nhằm khai thác tối đa, hiệu quả động cơ Diesel và các giải pháp khắc phục các sự cố.

 Sau khi chủ nhiệm đề tài trình bày nội dung và kết cấu của đề tài, đặc biệt tập trung các khuyến nghị trong khai thác động cơ Diesel, các thành viên của Hội đồng khoa Khai thác Máy đã đóng góp, bổ sung các ý kiến để để tài được hoàn thiện hơn, phục vụ tốt trong hoạt động đào tạo, huấn luyện.

Các thành viên Hội đồng thẩm định được lựa chọn từ những giảng viên là Tổ trưởng các tổ môn, là các thạc sỹ có kinh nghiệm thực tế, nhiều thâm niên giảng dạy .

Đề tài của Ths. Chu Đình Hà  mang tính thực tiễn cao và áp dụng hiệu quả vào trong quá trình giảng dạy các bộ môn trong khoa cho HSSV và các học viên tại các lớp sỹ quan được huấn luyện tại trường.

Hội đồng thẩm định đã nhất trí thông qua và yêu cầu chủ nhiệm đề tài tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện về nội dung, lỗi chính tả và phần tài liệu tham khảo theo quy định và nộp về Hội đồng Khoa học – Đào tạo nhà trường để chuẩn bị thẩm định cấp trường.

Tin từ Khoa Khai thác máy tàu biển – Trường Cao đẳng Hàng hải I


Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal