Tin tức chung
Trường Cao đẳng Hàng hải I đón tiếp Đoàn giám sát của Ban Thường trực Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tổ chức giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. (30/10/2019)


Triển khai thực hiện Kế hoạch số 263/KH-UBND của UBND thành phố Hải Phòng về việc đón tiếp, làm việc với Đoàn giám sát của Ban Thường trực Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tổ chức giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Ngày 29/10/2019, Đoàn giám sát thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW do ông Phùng Khánh Tài - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo chương trình phối hợp giám sát làm trưởng đoàn đã về thăm và làm việc với Nhà trường.

Toàn cảnh buổi làm việc của Đoàn giám sát thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW tại trường Cao đẳng Hàng hải I

Tham dự cùng với đoàn giám sát, có đại diện lãnh đạo UBND thành phố Hải Phòng, đại diện lãnh đạo các Sở ban ngành của Thành phố và các cơ quan báo chí, truyền hình trên địa bàn.

Đồng chí Đinh Gia Vinh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường báo cáo về kết quả thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW và báo cáo về công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên của Trường Cao đẳng Hàng hải I

Tại buổi làm việc, thay mặt Đảng ủy, Ban giám hiệu, Đồng chí Đinh Gia Vinh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường đã báo cáo tóm tắt với đoàn giám sát về kết quả thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW và báo cáo về công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên của Trường Cao đẳng Hàng hải I.

Đồng chí Lương Quang Trung – Phó Hiệu trưởng nhà trường đã báo cáo và giải đáp các vấn đề mà Đoàn quan tâm

Thừa ủy quyền của Hiệu trưởng, đồng chí Lương Quang Trung – Phó Hiệu trưởng nhà trường đã báo cáo và giải đáp các vấn đề mà Đoàn quan tâm.

Ông Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo chương trình phối hợp giám sát đánh giá về kết quả thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW tại nhà trường

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Ông Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo chương trình phối hợp giám sát đã đánh giá cao công tác chuẩn bị đón tiếp; công tác triển khai thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế và công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên của Trường Cao đẳng Hàng hải I. Đặc biệt trong lĩnh vực đổi mới căn bản, toàn diện công tác đào tạo, công tác chủ động hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong đào tạo và công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên. Nhà trường đã khắc phục các khó khăn và đề xuất các giải pháp vận hành tích cực, và với sự quyết tâm cao, cố gắng vượt bậc của Đảng ủy, Ban giám hiệu và toàn thể cán bộ, giáo viên, viên chức và HSSV nhà trường, công tác triển khai, thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW tại Trường Cao đẳng Hàng hải I bước đầu đã đạt được những thành công đáng khích lệ.

Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo chương trình phối hợp giám sát đã tiếp thu, ghi nhận các kiến nghị, đề xuất của nhà trường để tổng hợp, báo cáo, đề xuất với Quốc Hội, với Chính phủ và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

Thay mặt lãnh đạo Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường, đồng chí Đinh Gia Vinh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường cảm ơn và tiếp thu những ý kiến chỉ đạo, góp ý của đồng chí lãnh đạo đoàn cùng các đồng chí thành viên đoàn giám sát. Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường cam kết sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được và triển khai Nghị quyết 29-NQ/TW có hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Tin từ Phòng Đào tạo – Trường Cao đẳng Hàng hải I


Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal