Tin tức chung
Trường Cao đẳng Hàng hải I tham gia Lễ mit tinh Ngày Thế giới Phòng, chống AIDS năm 2014  (30/11/2014)
Tham dự buổi lễ có đại diện các sở, ban, ngành, các đơn vị y tế trong thành phố, lãnh đạo thành ủy, UBND, đông đảo các tầng lớp...

Tham dự buổi lễ có đại diện các sở, ban, ngành, các đơn vị y tế trong thành phố, lãnh đạo thành ủy, UBND, đông đảo các tầng lớp nhân dân, học sinh, sinh viên các trường trong thành phố.

Với rất nhiều thông điệp, lễ mít tinh nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thái độ và hành vi của các cấp, các ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội và các tầng lớp nhân dân về dự phòng lây nhiễm HIV, tạo điều kiện cho mọi người dân tham gia vào các hoạt động phòng chống HIV/AIDS, giảm kỳ thị phân biệt đối xử với người bị nhiễm HIV/AIDS, đồng thời tạo ra phong trào quần chúng sâu rộng, sự đồng tâm hợp lực của cả hệ thống chính trị và của toàn dân tham gia vào công cuộc phòng, chống HIV/AIDS.

Thông qua buổi lễ mít tinh đoàn viên, thanh niên Trường Cao đẳng Hàng hải I đã nhận thức và hiểu biết thêm được Luật Phòng, chống HIV/AIDS; “Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020, tầm nhìn 2030”; các cách thức tăng cường các hoạt động phòng chống HIV/AIDS phấn đấu vì tầm nhìn “Ba không” mà trước hết là mục tiêu “Không kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS”, từ đó tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên trong nhà trường.

Tin từ BCH Đoàn thanh niên CS HCM Trường Cao đẳng Hàng hải I

Một số hình ảnh của buổi lễ:
Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal