Tin tức chung
Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2014 và triển khai kế hoạch năm 2015 của CBVC, NLĐ Trường CĐHHI I  (18/01/2015)
Tham dự hội nghị có NGƯT Phan Văn Tại - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường; NGƯT Vũ Văn Dũng - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn nhà trường;...

Tham dự hội nghị có NGƯT Phan Văn Tại - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường; NGƯT Vũ Văn Dũng - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn nhà trường; Các đồng chí trong Ban giám hiệu, BCH Đảng ủy, BCH Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, Đoàn Thanh niên CS HCM và gần 200CBVC, NLĐ trong nhà trường.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, NGƯT Phan Văn Tại - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trườngnêu rõ:  Năm  2014 diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội của đất nước, của ngành hàng hải còn rất nhiều khó khăn gây nên những ảnh hưởng không nhỏ đến công tác giáo dục đào tạo của nhà trường. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu và sự phối hợp, nỗ lực vượt qua khó khăn của các đơn  vị trong  nhà trường, sự đoàn kết của tập thể CBVC, sự chuyên cần của học sinh sinh viên, Trường Cao đẳng Hàng hải I đã hoàn thành thắng lợi mục tiêu,  nhiệm vụ công tác  năm học 2014.  Đồng chí Hiệu trưởng cũng đề nghị CBVC tham dự hội nghị cần tập trung xem xét, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ năm 2014; tìm ra những những tồn tại, hạn chế; phân tích nguyên nhân của những tồn tại  hạn chế, trên cơ sở đó tìm ra các giải pháp, đề xuất biện pháp để thực hiện tốt nhiệm vụnăm 2015.

Nhà giáo ưu tú Phan Văn Tại- Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu khai mạc Hội nghị cán bộ, viên chức, tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2014 và triển khai kế hoạch năm 2015

Tại hội nghị, CBVC đã được nghe: “Báo cáo tổng kết  năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015” do NGƯT Phan Văn Tại - Hiệu trưởng trình bày;triển khai, phổ biến “Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế” do Ths. Nguyễn Đức Thuần - Phó trưởng phòng, phòng Tổ chức Hành chính trình bày và các tham luận của các đơn vị, cá nhân trong nhà trường. Hội nghị cũng tiếp thu các ý kiến đóng góp vào việc nâng cao chất lượng đào tạo, nâng cao hiệu quả quản lý nhà trường.

Cũng tại hội nghị, Ban tổ chức thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo trưởng phó các đơn vị trực thuộc Ban giám hiệu theo Quy định số 262-QĐ/TW ngày 08/10/2014 của Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương và Công văn số 03/CHHVN-TCCB ngày 06/01/2015 đối với 29 cán bộ, viên chức thuộc đối tượng lấy phiếu tín nhiệm.

Kết luận hội nghị, NGƯT Phan Văn Tại – Bí thư đảng uỷ, Hiệu trưởng nhà trường đã nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2015 đó là tiếp tục triển khai Nghị quyết số 29/-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương Đảng Khoá XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế và Nghị quyết số 31-NQ/BCSĐ ngày 20/10/2014 của Ban cán sự Đảng Bộ Giao thông vận tải về đổi mới cơ chế hoạt động và thực hiện xã hội hoá các trường, học viện thuộc Bộ Giao thông vận tải trên các nội dung: đổi mới cơ chế hoạt động được quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP về quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; xã hội hoá một số các hoạt động; thực hiện đề án tuyển sinh; đề án quản lý sử dụng tài sản và đề án học phí đang chờ phê duyệt của Bộ Giao thông vận tải

Trong Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với viên chức thuộc diện trường Cao đẳng Hàng hải I quản lý năm 2014.

Hội nghị kết thúc trong không khí đoàn kết, thống nhất và quyết tâm cao của tập thể CBVC, NLĐ Nhhà trường nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2015 đã đề ra./.


Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal