Nghiên cứu Khoa học > Tin tức
Khoa Khai thác máy tàu biển - Trường Cao đẳng Hàng triển khai kế hoạch nghiên cứu khoa học năm học 2015-2016 (02/08/2015)
Hội đồng thẩm định cấp khoa thực hiện góp ý, chỉnh sửa đề cương đề tài Với việc xác định nhiệm vụ nghiên cứu khoa học là một trong ba nhiệm vụ của giảng...


Hội đồng thẩm định cấp khoa thực hiện góp ý, chỉnh sửa đề cương đề tài

Với việc xác định nhiệm vụ nghiên cứu khoa học là một trong ba nhiệm vụ của giảng viên trong từng năm học, lãnh đạo khoa thường xuyên đôn đốc, gợi ý định hướng nội dung nghiên cứu để giảng viên chuẩn bị, tìm tòi các nội dung nghiên cứu có khả ăng ứng dụng thực tế vào chuyên môn của khoa. Hiện nay, tình hình nhân sự của khoa chỉ còn 20 giảng viên, trong đó có 10 giảng viên có trình độ thạc sỹ và 01 giảng viên đang nghiên cứu sinh. Tuy nhiên, số lượng giảng viên đang giảng dạy thực tế tại trường chỉ còn 12 người và 08 giảng viên đang đi thực tế.

Mặc dù số giảng viên hiên đang thực hiện nhiệm vụ giảng dạy là không nhiều, nhưng với nhận thức được tầm quan trọng của công tác nghiên cứu khoa học có tác dụng là đòn bẩy, thúc đầy nâng cao chất nghiên cứu khoa học đối với giảng dạy và học tập, kết hợp với sự hỗ trợ, động viên của lãnh đạo khoa, các giảng viên đã nỗ lực tìm tòi, nghiên cứu và đưa ra 03 đề tài  nghiên cứu khoa học đăng ký thực hiện trong năm học 2015-2016. Các đề tài đều mang tính thực tiễn cao và áp dụng hiệu quả vào trong quá trình giảng dạy các bộ môn của khoa. Đó là:

Đề tài thứ nhất: "Ngiên cứu tái sinh dầu nhờn động cơ diesel tàu thuỷ" - Chủ nhiệm đề tài: Ths. Phạm Hồng Dương.

Đề tài thứ hai: "Nghiên cứu các chế độ mất ổn định của tuabin máy nén trong quá trình khai thác động cơ Diesel lai chân vịt và các giải pháp khắc phục" - Chủ nhiệm đề tài: Ths. Chu Đình Hà.

Đề tài thứ ba: "Nghiên cứu thiết kế hệ thống xử lý dầu cặn tàu thuỷ" - Chủ nhiệm đề tài: Ths. Vũ Huy Trường.

Căn cứ vào đề cương của đề tài do các giảng viên đề xuất, khoa đã thành lập Hội đồng thẩm định đề cương đề tài cấp cơ sở, thành viên Hội đồng thẩm định được lựa chọn từ những giảng viên là tổ trưởng các tổ môn, là các thạc sỹ có kinh nghiệm trong giảng dạy và thực tế công việc.

          Các buổi thẩm định đã diễn ra nghiêm túc, với tinh thần cầu thị, các thành viên Hội đồng thẩm định đã nhiệt tình đóng góp ý kiến về nội dung, kết cấu, tính khoa học của đề cương, cân đối giữa lý thuyết và thực tế, phù hợp với thực tiễn công việc và cập nhật những kiến thức mới nhất của khoa học, công nghệ để hướng tới chuyên môn của khoa.

Hội đồng thẩm định đã nhất trí thông qua và yêu cầu các chủ nhiệm đề tài tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện về mặt nội dung, hình thức trình bày theo quy định và nộp lên Hội đồng khoa học và đào tạo nhà trường theo đúng tiến độ được giao.

  Tin từ Khoa Khai thác máy tàu biển – Trường Cao đẳng Hàng hải I

Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal