Tin tức chung
Tin: Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn năm 2011 (19/09/2011)
                        Ngày 15/09/2011, BCH Công đoàn...

    
 


                 Ngày 15/09/2011, BCH Công đoàn đã cử gần 30 cán bộ thuộc tổ chức Công đoàn Nhà trường tham dự lớp tập huấn nghiệp vụ do Công đoàn Cục Hàng hải Việt Nam tổ chức cho các Công đoàn Ngành Hàng hải Khu vực phía Bắc tại Thị xã Đồ Sơn Hải Phòng.

Lớp tập huấn đã tập trung chủ yếu vào các nội dung trọng tâm đang được các cán bộ Công đoàn và đoàn viên quan tâm như: Những vấn đề cơ bản về Công đoàn Việt Nam; Hệ thống tổ chức Công đoàn Việt Nam; Công tác tài chính Công đoàn; Nguyên tắc và phương pháp hoạt động Công đoàn; Công tác Nữ công; Công tác thi đua khen thưởng và công tác kiểm tra Công đoàn.

Qua tập huấn, Cán bộ công đoàn Nhà trường đã được trang bị, bổ xung những kiến thức, kỹ năng về công tác tổ chức hoạt động Công đoàn ; Tổ chức phong trào thi đua và sinh hoạt Công đoàn. Khóa tập huấn không chỉ giúp cho Cán bộ công đoàn nhận thức rõ hơn về vai trò của tổ chức Công đoàn, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động Công đoàn cơ sở, mà còn tạo điều kiện cho các Cán bộ công đoàn giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, vận động và tổ chức các phong trào thi đua đáp ứng yêu cầu công tác Công đoàn trong thời kỳ mới./. 

 Sau đây là một số hình ảnh của buổi tập huấn:

 
 

Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal