Thông báo chung
Cấp phôi văn bằng, chứng chỉ (24/10/2011)
Số tư liệu: 7089/BGDĐT-VP Ngày ban hành: 24-10-2011 Tệp đính kèm: ...

Số tư liệu: 7089/BGDĐT-VP
Ngày ban hành: 24-10-2011
Tệp đính kèm: 7089VP.doc

      Kính gửi:
- Các trường đại học, cao đẳng; học viện, viện;
- Các trường trung cấp chuyên nghiệp và các cơ sở giáo dục và đào tạo.

Hiện nay, quy trình quản lý và cấp phôi văn bằng, chứng chỉ tại cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ổn định và được thực hiện nghiêm túc các quy định hiện hành của nhà nước về cấp phát phôi văn bằng, chứng chỉ trong hệ thống giáo dục quốc dân. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện đôi khi còn gặp một vài vướng mắc, như: Công văn đề nghị cấp phôi văn bằng, chứng chỉ ghi chung chung, chưa cụ thể; loại phôi bằng tốt nghiệp đại học đề nghị cấp chưa đúng với ngành đào tạo; trình tự nộp hồ sơ cấp phôi văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định. Những tồn tại này tuy nhỏ, nhưng ít nhiều cũng làm ảnh hưởng đến hiệu quả của quy trình quản lý, cấp phát phôi văn bằng, chứng chỉ.

Nhằm khắc phục các tồn tại nêu trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường đại học, cao đẳng; các học viện, viện; các trường trung cấp chuyên nghiệp và cơ sở giáo dục và đào tạo lưu ý một số điểm sau đây:

1. Công văn đề nghị cấp phôi văn bằng, chứng chỉ cần ghi ngắn gọn, rõ ràng, mô tả đầy đủ các nội dung, yêu cầu quy định tại Điều 7, thuộc Quy trình cấp phát phất phôi văn bằng, chứng chỉ tại cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Quyết định số 5599/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.


Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal