Thông báo chung
Đăng ký thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2012 (08/12/2011)
Số tư liệu: 8273/BGDĐT-GDĐH Ngày ban hành: 09-12-2011 Tệp đính kèm: ...

Số tư liệu: 8273/BGDĐT-GDĐH
Ngày ban hành: 09-12-2011
Tệp đính kèm: 8273GDDH.rar

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 296/CT-TTg ngày 27 tháng 2 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012 và chuẩn bị công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng (sau đây gọi tắt là các trường) đăng kí thông tin tuyển sinh năm 2012 như sau:
1. Thông tin đăng ký tuyển sinh gửi về Bộ

Thông tin đăng ký tuyển sinh của các trường gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (theo mẫu gửi kèm) gồm:

a) Tên trường, địa chỉ, điện thoại, số fax, địa chỉ Website của trường. 

b) Tên ngành, mã ngành đào tạo trình độ đại học, cao đẳng đã được chuyển đổi theo quy định tại Thông tư số 14/2010/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học.

c) Khối thi hoặc khối xét tuyển tương ứng của từng ngành 
d) Vùng tuyển sinh.

đ) Chỉ tiêu tuyển sinh (tổng chỉ tiêu, chỉ tiêu trình độ đại học, chỉ tiêu trình độ cao đẳng). 

e) Phương thức tuyển sinh (tổ chức thi hoặc không tổ chức, chỉ xét tuyển).

Thông tin đăng ký tuyển sinh của từng trường được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ, sau khi các trường đã xác nhận tính chính xác của các thông tin đã đăng ký. Mẫu đăng ký thông tin tuyển sinh được tải về từ trang thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ: http://www.moet.gov.vn.

Thông tin đăng ký tuyển sinh, các trường gửi chuyển phát nhanh về Vụ Giáo dục Đại học - Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 49 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội và qua Email theo địa chỉ: htnga@moet.edu.vn trước ngày 15/12/2011; Điện thoại: 04-38692392.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.


Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal