Thông báo chung
Thông báo kỹ thuật tàu biển số 043TI/11TB (13/11/2011)
Thông báo đề cập đến Quy định III/31.1.1.2 và 31.1.3.2 của Công ước Quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển (SOLAS 74), đã được sửa đổi,...

Thông báo đề cập đến Quy định III/31.1.1.2 và 31.1.3.2 của Công ước Quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển (SOLAS 74), đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết MSC.216(82), yêu cầu, từ ngày 01 tháng 07 năm 2008, phao bè có thể dễ dàng di chuyển để hạ xuống nước ở mạn tàu bất kỳ phải có khối lượng nhỏ hơn 185 kg. Yêu cầu này áp dụng cho tất cả tàu hàng mới và tàu hàng hiện có, hoạt động tuyến quốc tế với tổng dung tích từ 500 trở lên.

Tuy nhiên, gần đây qua kiểm tra, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã phát hiện vẫn còn tàu chưa tuân thủ Quy định nêu trên.

Để thực hiện tốt Quy định III/31.1.1.2 và 31.1.3.2 của Công ước Quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển (SOLAS 74), đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết MSC.216(82), Phòng tàu biển đưa ra các đề nghị như sau:

  1. 1. Các chủ tàu/công ty quản lý tàu thực hiện ngay việc rà soát trang bị phao bè cứu sinh cho tàu đáp ứng yêu cầu tại Quy định III/31 của Công ước SOLAS 74, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết MSC.216(82), và thông báo chi cục đăng kiểm gần nhất kiểm tra xác nhận.
  2. 2. Trong trường hợp chủ tàu/ công ty quản lý tàu chưa thể cung cấp ngay phao bè cứu sinh đáp ứng yêu cầu cho tàu hiện có, đề nghị chi cục đăng kiểm thu hồi giấy chứng nhận an toàn trang thiết bị đang có hiệu lực của tàu và cấp giấy chứng nhận an toàn trang thiết bị có điều kiện với hạn hiệu lực 02 tháng để chủ tàu/ công ty quản lý tàu có thời gian thực hiện. Tuy nhiên, việc cấp giấy chứng nhận có điều kiện này chỉ được thực hiện khi có ý kiến chấp nhận của Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam và hướng dẫn của Phòng Tàu biển, và không áp dụng tại đợt kiểm tra trên đà hoặc định kỳ của tàu.
  3. 3. Các đăng kiểm viên, đánh giá viên và đơn vị đăng kiểm lưu ý việc kiểm tra xác nhận nội dung liên quan tại bất kỳ đợt kiểm tra, đánh giá tàu nào.

Nội dung chi tiết thông báo kỹ thuật tàu biển số 043TI/11TB, xin mời xem tại đây.


Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal