Thông báo chung
Thông báo: Kỹ thuật tàu biển số 041TI/11TB  (02/11/2011)
Thông báo gửi các Chủ tàu/ Công ty quản lý tàu và các Đơn vị đăng kiểm. Ủy ban Bảo vệ môi trường biển, tại kỳ họp 62 (từ 11 -...

Thông báo gửi các Chủ tàu/ Công ty quản lý tàu và các Đơn vị đăng kiểm.

Ủy ban Bảo vệ môi trường biển, tại kỳ họp 62 (từ 11 - 15/7/2011), đã phê duyệt văn bản sửa đổi của hướng dẫn ghi các hoạt động trong Phần I của Sổ Nhật ký Dầu– Các hoạt động buồng máy (tất cả các tàu) (MEPC 62/ 24, khoản 7,23), được nêu trong Phụ lục.

Hướng dẫn này nhằm tạo điều kiện thuận lợi để phù hợp với yêu cầu của MARPOL trên tàu bằng cách tư vấn cho các thuyền viên cách ghi lại các hoạt động khác nhau trong Sổ Nhật ký dầu bằng cách sử dụng mã số và số mục chính xác.

Một số hướng dẫn cụ thể được nêu trong Phụ lục của Thông tư như sau: Các hoạt động phải được ghi theo thứ tự thời gian như đã được thực hiện trên tàu; Ngày tháng phải được nhập vào theo định dạng dd-MMM-yyyy, ví dụ như 01-NOV-2011; Việc thiêu hủy hoặc đưa lên bờ rác thải dầu và thiết bị lọc đã sử dụng phải được ghi lại trong Sổ Nhật ký rác; Phải ghi tất cả các mục và có chữ ký của nhân viên hoặc cán bộ phụ trách các hoạt động có liên quan và cuối mỗi trang phải có chữ ký của chủ tàu; Không để lại bất kỳ dòng trống giữa các mục kế tiếp; v.v.

Chi tiết cụ thể của Thông tư MEPC.1/Circ.736/Rev.2, xin mời xem tại đây
Phòng HTQT - VR

Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal