Tin tức chung
Trường CĐHH 1 Tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (28/05/2012)
Đồng chí Phan Văn Tại Bí thư Đảng uỷ thay mặt Đảng ủy phát biểu Khai mạc nêu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc triển khai Nghị quyết Trung ương 4...

Đồng chí Phan Văn Tại Bí thư Đảng uỷ thay mặt Đảng ủy phát biểu Khai mạc nêu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và chỉ đạo các chi bộ trực thuộc quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung, thời gian, cách thức tiến hành của Đảng uỷ Nhà trường và tiếp tục triển khai thực hiện tại các chi bộ, các đơn vị.

 
 

Tham dự Hội nghị có 103 cán bộ đảng viên của Nhà trường, Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Thuần Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận Hải An phổ biến, quán triệt hai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI là: Nghị quyết số 12-NQ/TW "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"; Nghị quyết 13-NQ/TW "Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020", trong đó tập trung chủ yếu vào Nghị quyết " Một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay".

 
 

Việc tổ chức cho cán bộ đảng viên học tập, quán triệt nghị quyết Hội nghị lần thứ tư của BCHTW Đảng khóa XI nhằm giúp cho cán bộ đảng viên Nhà trường nắm rõ nội dung Nghị quyết trên cơ sở đó thực hiện triệt để nguyên tắc phê và tự phê, củng cố niềm tin, tạo sự thống nhất trong ý chí và hành động góp phần duy trì danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu trong năm 2012./.


Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal