Tin tức chung
Dự án Cơ chế một cửa của Tổ chức hàng hải Quốc tế và Singapore chọn cảng Angola (01/11/2021)


Dự án của Tổ chức hàng hải Quốc tế và Singapore (IMO-Singapore project) triển khai thủ tục thông quan tàu bằng hệ thống kỹ thuật số tại Cảng Lobito, Angola nhằm hỗ trợ nhiều cảng hơn trong tương lai.

Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) và Singapore đã chọn Cảng Lobito (Angola) cho dự án thí điểm nhằm thiết lập một hệ thống số hóa hiệu quả để trao đổi thông tin điện tử tại các cảng để làm thủ tục thông quan tàu.

Ảnh: Cảng Lobito ở Angola đã được chọn cho dự án thử nghiệm SWiFT nhằm thiết lập một hệ thống số hóa hiệu quả để trao đổi thông tin điện tử

Dự án Cơ chế một cửa để tạo thuận lợi cho thương mại (SWiFT- Single Window for Facilitation of Trade) được khởi động vào tháng 3 năm 2021 với lời kêu gọi thể hiện sự quan tâm tham gia. Sau phản hồi tích cực từ những người nộp đơn, dự án sẽ bắt đầu giai đoạn thử nghiệm với Cảng Lobito, trước khi được mở rộng quy mô để mang lại lợi ích cho nhiều quốc gia hơn trong giai đoạn tiếp theo.     

Các dự án SWiFT sẽ phát triển một hệ thống cho cảng thí điểm cho phép nộp hồ sơ điện tử, thông qua một cổng duy nhất tất cả các thông tin theo yêu cầu của cơ quan chính phủ khác nhau khi có một tàu ghé vào một cảng nào đó. Khái niệm này được gọi là hệ thống một cửa hàng hải (MSW-Maritime Single Window system).       

Các quy định trong Công ước về Tạo điều kiện thuận lợi trong giao thông hàng hải của Tổ chức hàng hải Quốc tế (FAL- Convention on Facilitation of International Maritime Traffic) yêu cầu trao đổi dữ liệu điện tử, đảm bảo thông quan của tàu hiệu quả. Cơ chế một cửa được khuyến nghị, để cố gắng tránh lặp lại. Các yếu tố dữ liệu riêng lẻ chỉ nên được gửi một lần, dưới dạng điện tử thông qua một điểm nhập duy nhất, cho các cơ quan quản lý liên quan và các bên khác.          

Đại dịch COVID-19 đã nhấn mạnh giá trị của số hóa. Trao đổi điện tử dữ liệu cần thiết nhanh hơn, đáng tin cậy hơn, hiệu quả hơn và an toàn COVID, vì tiếp xúc trực tiếp được giảm thiểu.      

Theo dự án thí điểm, quốc gia được lựa chọn sẽ được tư vấn về các yêu cầu pháp lý, chính sách và thể chế cần thiết đối với hệ thống MSW. Sau đó cảng sẽ  được cung cấp chức năng phần mềm MSW, phần cứng và/hoặc dịch vụ Công nghệ thông tin, cấu hình theo nhu cầu của Quốc gia. Tập huấn cũng sẽ được cung cấp, cũng như tư vấn về các cải cách chính sách cần thiết để thực hiện thành công hệ thống MSW.               

Việc thí điểm này sẽ được hỗ trợ bởi Singapore thông qua đóng góp thiết bị và bởi IMO thông qua các Chương trình Hợp tác Kỹ thuật (ITCP-Integrated Technical Cooperation Programme).      

Julian Abril, Trưởng ban Tạo điều kiện thuận lợi trong giao thông hàng hải của Tổ chức hàng hải Quốc tế, cho biết: “Việc số hóa được tăng cường hỗ trợ hiệu quả cao hơn, mang lại lợi ích cho con tàu, cảng và chuỗi cung ứng rộng lớn hơn. “Chúng tôi muốn hỗ trợ các nước mà có thể gặp phải những khó khăn trong việc thực hiện yêu cầu  của Công ước FAL đối với việc trao đổi dữ liệu điện tử, bằng cách hỗ trợ một dự án thí điểm này sẽ hiển thị cách và kết quả trong bí quyết mà sau đó có thể được chia sẻ với người khác”.        

Sau thí điểm ban đầu và tùy thuộc vào khả năng tài trợ, mục đích là nhân rộng dự án thí điểm ở các Quốc gia Thành viên IMO khác cần hỗ trợ kỹ thuật tương tự.     

 “Sau khi triển khai tại cảng thí điểm, dự án IMO-Singapore nỗ lực thúc đẩy các quốc gia trong hành trình số hóa và khai thác toàn bộ tiềm năng của các lĩnh vực hàng hải của họ. Chỉ khi hầu hết, nếu không phải tất cả, các cảng trải qua quá trình chuyển đổi số, thì cộng đồng hàng hải mới có thể nhận ra toàn bộ lợi ích của việc số hóa ”, Abril nói. “Với sự hỗ trợ từ Bộ phận Đối tác và Dự án của IMO, chúng tôi dự kiến ​​ngày càng có nhiều cuộc thảo luận với các đối tác bên ngoài và nỗ lực huy động nguồn lực để hỗ trợ một kế hoạch nhân rộng đầy tham vọng cho sáng kiến ​​thí điểm này.”   

Dự án SWiFT IMO-Singapore được xây dựng dựa trên một dự án thành công trước đó là cung cấp hệ thống một cửa hàng hải ở Antigua và Barbuda với sự hỗ trợ thiết bị và tài chính do Na Uy cung cấp.       

Singapore sẽ mang kinh nghiệm của mình để đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật đối với các cảng muốn kết hợp các giao thức truyền thông giữa cảng với cảng trong một hệ thống như vậy.   

Nằm trên bờ biển phía tây của Angola, cảng Lobito là một cảng cửa ngõ cho phía tây châu Phi. Cảng giao nhận container, hàng rời khô và vật liệu khai thác, phục vụ sự phát triển kinh tế của khu vực miền Trung và miền Nam của Angola. Thông qua Đường sắt Benguela, cảng cũng phục vụ các quốc gia thuộc Cộng đồng Phát triển Nam Phi không có đường ra biển.                

 “Sau khi triển khai thành công cổng kỹ thuật số (PORT @ SG ™ - MSW) quốc gia của chúng tôi, Singapore sẵn sàng thực hiện phần việc của mình và chúng tôi mong muốn hợp tác với các Quốc gia Thành viên IMO như Angola trong hành trình số cho tương lai cùng với vận tải biển,” Tan Suan Jow, Hiệu trưởng Học viện Hàng hải và Cảng vụ Singapore (MPA) nói. “Ngoài việc hỗ trợ Angola, chương trình thí điểm sẽ đóng vai trò như một mô hình để IMO kết hợp các nhà tài trợ với các Quốc gia Thành viên về các mối quan hệ đối tác trong tương lai cho và xa hơn lĩnh vực số hóa, nhằm khuyến khích các nỗ lực hơn nữa để làm cho chương trình số hóa của IMO trở thành một chương trình toàn diện.”             

Việc triển khai các hoạt động cụ thể của Dự án thí điểm sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 11 năm 2021.   

Công việc thực hiện cơ chế một cửa trên biển sẽ hỗ trợ việc đạt được Mục tiêu 9 về Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc, nhằm xây dựng cơ sở hạ tầng có khả năng phục hồi, thúc đẩy công nghiệp hóa bền vững cũng như thúc đẩy sự đổi mới.        

Vận tải biển hiệu quả hơn, hợp tác với khu vực cảng, sẽ là động lực chính hướng tới khả năng phục hồi toàn cầu và phát triển bền vững vì lợi ích của tất cả các Quốc gia.   

Nguồn:https://www.imo.org/en/MediaCentre/PressBriefings/pages/SwiftAngloa.aspx

Dịch: Ths.Lê Thị Thu, Phòng HTQT&KHCN

Hiệu đính: Capt.Cao Đức Bản, Khoa Điều khiển tàu biển

 

TIN TỪ KHOA ĐIỀU KHIỂN TÀU BIỂN


Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal