Tin tức chung
NGÀY CỦA NGƯỜI THUYỀN VIÊN THẾ GIỚI NGÀY 25/6/2017 (25/05/2017)


Ngày 25 tháng 6 sẽ đánh dấu Ngày của Người đi biển hàng năm. IMO đã đặt chủ đề năm nay 2017 là "Seafarers Matter" và đặc biệt muốn tham gia của các cảng và trung tâm thuyền viên để chứng minh có bao nhiêu thuyền viên quan trọng với họ. Ý tưởng cho các cảng và các trung tâm thuyền viên để chia sẻ và giới thiệu thực tiễn tốt nhất trong việc hỗ trợ và phúc lợi cho thuyền viên. 

Ngày của thuyền viên được thành lập theo một nghị quyết được thông qua bởi Hội nghị Ngoại giao năm 2010 tại Manila, Philippines để thông qua Công ước STCW sửa đổi. Mục đích là thừa nhận đóng góp đặc biệt của các thủy thủ từ khắp nơi trên thế giới đến thương mại hàng hải quốc tế, kinh tế thế giới và xã hội dân sự.

Nghị quyết "khuyến khích các chính phủ, các tổ chức hàng hải, các công ty, các chủ tàu và tất cả các bên liên quan khác xúc tiến một cách hợp lý và thích hợp cho Ngày của thuyền viên và hành động để kỷ niệm nó một cách có ý nghĩa."

Điều này có thể được thực hiện bằng cách tổ chức các hoạt động đặc biệt cho người đi biển vào ngày đó, ví dụ:

- Tổ chức sự kiện xã hội tại cảng để chào mừng các thủy thủ

- Ngày mở công khai tại các trung tâm thuyền viên

- Miễn phí wifi trong cảng trong một ngày, …

Việt Nam là thành viên của Công ước lao động Hàng hải (Công ước MLC 2006), việc nội luật hóa các quy định của Công ước vào trong Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2015 đã được tiến hành liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm và chế tài bồi thường của thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam và tàu biển nước ngoài cũng như thuyền viên hồi hương, bị thương hoặc bị chết.

(Nguồn Văn phòng IMOVN – www.imo.org)


Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal