Tin tức chung
Trường Cao đẳng Hàng hải I hoàn thành tái đánh giá lần 2, năm 2017 Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 giai đoạn 2015 - 2018 (21/04/2017)


Từ ngày 19/4/2017 đến ngày 21/4/2017, Trường Cao đẳng hàng hải I đã tiếp đoàn tái đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 giai đoạn 2015 – 2018 của Tổ chức đánh giá chất lượng quốc tế - BVQA trong năm 2017. Đây là đợt đánh giá hàng năm nhằm xác định việc duy trì hoạt động của hệ thống chất lượng trong toàn trường.

Đoàn đánh giá đã triển khai việc đánh giá chung toàn trường và tại 19 đơn vị thuộc và trực thuộc về các hoạt động duy trì hệ thống chất lượng để nâng cao năng lực quản lý theo chức năng nhiệm vụ và bộ quy trình ISO trên toàn bộ các hoạt động: đào tạo; huấn luyện; công tác học sinh sinh viên; nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế; xử lý công văn đến - đi, thực hiện kết luận cuộc họp, bút phê của Ban giám hiệu; lưu trữ tài liệu v.v... Cũng trong đợt đánh giá này Tiến sĩ Vương Lập Bình – Trưởng đoàn đánh giá đã giới thiệu về phiên bản ISO 9001: 2015 mà tới đây nhà trường sẽ áp dụng trong năm 2018 và các năm tiếp theo. Việc áp dụng phiên bản 2015 sẽ tăng cường các khả năng: “Quản lý, giải quyết các rủi ro liên quan đến mục tiêu đề ra”.

Sau 3 ngày làm việc hiệu quả, nhà trường đã hoàn thành công tác tái đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng năm 2017, các đơn vị đáp ứng yêu cầu của hệ thống, tuy nhiên còn một số các khiếm khuyết nhỏ cần khắc phục. Trường Cao đẳng Hàng hải được tiếp tục công nhận duy trì Giấy chứng nhận ISO 9001:2008 của BVQA trong năm tiếp theo.

Việc áp dụng, duy trì Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 theo quy định của BVQA sẽ tạo những bước chuyển biến mạnh trong quản lý điều hành; tạo thuận lợi cho cán bộ viên chức vận hành các công cụ quản lý tốt hơn; việc phối kết hợp giữa các đơn vị hiệu quả hơn, tránh chồng chéo; đẩy nhanh tiến độ giải quyết các công việc trong nhà trường kịp thời, chính xác, góp phần quan trọng việc nâng cao chất lượng đào tạo, huấn luyện và thương hiệu của nhà Trường.

Cùng với việc tiếp tục áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008, nhà trường sẽ triển khai nghiên cứu, chuẩn bị các điều kiện để áp dụng phiên bản ISO 9001: 2015. Hy vọng rằng, những lợi ích to lớn của phiên bản mới sẽ góp phần quan trọng trong việc phấn đấu đưa Trường Cao đẳng Hài hải I thành trường trọng điểm quốc gia với mức độ kiểm định cấp độ 3 trong thời gian gần nhất.

Dưới đây là một số hình ảnh về hoạt động tái đánh giá lần 2 năm 2017 Hệ thống quản lý chất lương ISO 9001:2008 giai đoạn 2015 – 2018

ThS. Đinh Gia Vinh – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Hàng hải I phát biểu chỉ đạo

Buổi làm việc của đoàn đánh giá đối với các  đơn vị trong trường

Buổi làm việc của Đoàn đánh giá với Phòng tổ chức hành chính, Phòng ĐBCL đào tạo và Trung tâm tin học

Tin từ Phòng ĐBCLĐT – Trường Cao đẳng Hàng hải I


Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal