Tin tức chung
Trường Cao đẳng Hàng hải I hoàn thành việc tái đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 giai đoạn 2015 – 2018 (19/6/2015) (21/06/2015)
Nhận thức được tầm quan trọng, hiệu quả của hệ thống đối với nhiệm vụ đào tạo, đặc biệt là hoạt động huấn luyện, cấp chứng chỉ mang tính quốc tế, trường Cao đẳng Hàng hải...

Nhận thức được tầm quan trọng, hiệu quả của hệ thống đối với nhiệm vụ đào tạo, đặc biệt là hoạt động huấn luyện, cấp chứng chỉ mang tính quốc tế, trường Cao đẳng Hàng hải I tiếp tục thực hiện tái chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 trong giai đoạn tiếp theo 2015-2015 dưới sự đánh giá, giám sát của BVQA Việt Nam được cơ quan công nhận quốc gia Bureau of Accreditation (BoA) trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam công nhận năng lực hoạt động chứng nhận với phạm vi rộng nhất, bao trùm toàn bộ các hoạt động kinh tế (theo hệ thống phân ngành của Liên minh Châu Âu). BoA cũng là thành viên của Diễn đàn Công nhận quốc tế IAF, đảm bảo chứng nhận do BVQA cấp được công nhận toàn cầu.Trong thời gian làm việc, từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 6 năm 2015, đoàn đánh giá thực hiện việc tái đánh giá với 19 các đơn vị trực thuộc nhà trường, gồm 03 trung tâm; 06 khoa, 07 phòng, 02 tổ môn và 01 xưởng, được phân thành 3 nhóm có chức năng gần giống nhau: Nhóm các phòng thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước; nhóm các khoa, tổ môn và xưởng thực hiện nhiệm vụ đào tạo; nhóm các trung tâm thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức và cấp chứng chỉ chuyên môn.


Sau thời gian kiểm tra nghiêm túc, Đoàn đánh giá đã đánh giá cao việc liên tục cải tiến và không ngừng hoàn thiện hệ thống quản lý nội bộ, đáp ứng được quy mô phát triển và thực trạng của nhà trường trong giai đoạn hiện nay, đồng thời, công nhận hệ thống quản lý mới  - Phiên bản 2 đã đáp ứng được các yêu cầu ngày càng cao về việc triển khai nhiệm vụ tại các đơn vị, tuân thủ các yêu cầu nghiêm ngặt của tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Trên cơ sở kết quả đánh giá thực trạng, đoàn đánh giá đã đề nghị tổ chức chứng nhận quốc tế BVQA Việt Nam cấp giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 cho trường Cao đẳng Hàng hải I giai đoạn 2015 – 2018 kể  từ tháng 6 năm 2015, nối tiếp thời hạn của Giấy chứng nhận giai đoạn 2012 - 2015.


Với mong muốn đưa đến cho người học những điều kiện thuận lợi nhất, khẳng định thương hiệu và vị thế của nhà trường trong lĩnh vực đào tạo, huấn luyện hàng hải trong khu vực cũng như trên thế giới, CBVC nhà trường sẽ quyết tâm thực hiện, đáp ứng yêu cầu của các đợt đánh giá hàng năm để duy trì Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:1008 do BVQA Việt Nam cấp và công nhận giai đoạn 2015 – 2018.

Tin từ Phòng Đảm bảo chất lượng đào tạo – trường Cao đẳng Hàng hải IBạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal