Tin tức chung
Lễ bàn giao tài sản nhà nước cho 2 Trường Cao đẳng hàng hải theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp (23/01/2017)


Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải (Bộ GTVT) về việc triển khai thực hiện các bước công việc để giao tài sản nhà nước cho 2 Trường theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp, Cục Hàng hải Việt Nam (Cục HHVN) đã ban hành các Quyết định số 1940/QĐ-CHHVN ngày 16/12/2016; Quyết định số 1966/QĐ-CHHVN ngày 21/12/2016 để giao tài sản nhà nước cho 2 đơn vị, trong đó: Trường Cao đẳng Hàng hải I được giao giá trị tài sản nhà nước tại thời điểm 30/06/2016 là 783,13 tỷ đồng; Trường Cao đẳng nghề Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh được giao giá trị tại thời điểm 30/06/2016 là 246,92 tỷ đồng.

Ngày 20/01/2017, tại hội trường của Trường Cao đẳng Hàng hải I, Cục HHVN tổ chức lễ bàn giao, tiếp nhận tài sản nhà nước cho 2 Trường theo hướng dẫn của Bộ GTVT.

Đại diện Phòng Tài chính, Cục HHVN đã tóm tắt những nội dung chính của Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, Nghị định số 52/2009/NĐ-CP, Thông tư số 23/2016/TT-BTC, Quyết định số 2147/QĐ-BGTVT về quy định quản lý, sử dụng tài sản nhà nước vào mục đích sản xuất, kinh doanh dịch vụ, cho thuê, liên doanh, liên kết tại đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính để thông báo cho 2 đơn vị theo quy định. Bên cạnh đó cũng đã lưu ý các đơn vị về một số công việc cần khẩn trương tổ chức thực hiện sau khi bàn giao tài sản theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, đảm bảo thời gian yêu cầu.

Đại diện Lãnh đạo Cục HHVN và Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Hàng hải I, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh đã ký biên bản bàn giao, tiếp nhận tài sản có sự chứng kiến của các Phòng tham mưu thuộc Cục, các phòng, ban của 2 Trường theo quy định.

Lãnh đạo Cục HHVN chúc mừng 2 Trường đã được giao vốn, tài sản nhà nước theo cơ chế mới, khẳng định tính ưu việt của cơ chế tự chủ tài sản đối với đơn vị sự nghiệp công lập và yêu cầu Hội đồng nhà Trường của 2 đơn vị trong phạm vi quyền hạn được giao cần chủ động quyết định sử dụng tài sản nhà nước vào mục đích sản xuất, kinh doanh dịch vụ, cho thuê, liên doanh, liên kết đảm bảo sử dụng tài sản đúng công năng, mục đích khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nâng cao hiệu quả khai thác tài sản nhà nước, bảo toàn vốn nhà nước được giao, tạo  nguồn thu hợp pháp của Trường để tập trung đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cho ngành hàng hải góp phần thực hiện Chiến lược biển Việt Nam.

Hiệu trưởng 2 Trường cũng đã có cam kết với Lãnh đạo Cục về trách nhiệm của đơn vị được tiếp nhận tài sản để quản lý, sử dụng tài sản nhà nước theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành và mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, chỉ đạo của Cục HHVN, Bộ GTVT đối  với các đề xuất, kiến nghị của 2 Trường trong công tác quản lý, sử dụng tài sản nhà nước./.

http://www.vinamarine.gov.vn/

Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal