Nghiên cứu Khoa học > Tin tức
Trường Cao đẳng Hàng hải I hoàn thành nhiệm vụ Nghiên cứu khoa học năm 2015 (29/12/2015)


Trong năm 2015, công tác nghiên cứu khoa học của Trường Cao đẳng Hàng hải I tiếp tục được duy trì và có nhiều chuyển biến theo hướng tích cực. Đối tượng tham gia nghiên cứu khoa học đã được mở rộng. Ngoài các cán bộ giảng viên còn có các em học sinh, sinh viên đăng ký tham gia. Công tác đăng ký đề tài, xét duyệt đề cương, triển khai nghiên cứu và nghiệm thu đề tài được tiến hành theo một quy trình khá chặt chẽ.

Hội đồng nghiệm thu cấp trường Đề tài nghiên cứu khoa học của khoa Cơ Bản

Trong năm 2015, ngoài việc nghiệm thu nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm học 2014 – 2015, việc thẩm định đề cương và giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm học 2015 – 2016 cũng được tiến hành đồng thời. Đến nay Hội đồng Khoa học và Đào tạo của nhà trường đã tiến hành nghiệm thu được 32 đề tài cấp trường; trong đó có 03 đề tài sinh viên. Riêng đối với công tác biên soạn giáo trình năm học 2014 - 2015, nhà trường đã tiến thẩm định, lựa chọn, nghiệm thu và đưa vào sử dụng được 09 giáo trình.

Ngoài nhiệm vụ nâng cao chất lượng giảng dạy, nhiều đề tài đã đề cập đến vấn đề liên quan đến quá trình đào tạo như: Quản lý, giáo dục học sinh, sinh viên; Nâng cao kỹ năng mềm cho học sinh, sinh viên để tạo cơ hội tìm kiếm việc làm sau khi ra trường, các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý trong nhà trường.

Ngoài ra, giảng viên nhà trường tham gia nhiều các hội thảo như: Hội thảo Khoa học của các trường đại học trong khối các trường Đại học, Cao đẳng thành phố Hải Phòng về nâng cao năng lực giảng dạy ngoại ngữ theo Đề án Ngoại ngữ 2020; Hội thảo nghiên cứu khoa học An toàn giao thông quốc gia năm 2015; Hội thảo các trường Đại học khối Kinh tế toàn quốc tổ chức tại Đại học Hải Phòng v.v…

 

Hội đồng nghiệm thu cấp trường đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên ngành Tin học

Hội đồng nghiệm thu cấp trường Đề tài nghiên cứu khoa học Khoa Cơ Khí

Hoạt động NCKH tại nhà trường là cầu nối gắn kết giữa nghiên cứu, đào tạo và thực tiễn. Các đề tài khoa học hướng vào việc đổi mới nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy để nâng cao chất lượng đào tạo và huấn luyện, nghiên cứu những vấn đề lý luận và ứng dụng để phục vụ cho chiến lực phát triển của nhà trường trong giai đoạn tiếp theo nhằm nâng cao chất lượng, vị thế và uy tín của nhà trường trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực hàng hải.

Tin từ Phòng QHQT&KHCN – Trường Cao đẳng Hàng hải I 


Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal