Tin tức chung
Trường Cao đẳng Hàng hải I tổ chức Hội nghị sơ kết công tác giáo viên chủ nhiệm học kỳ 1, năm học 2015-2016 và hướng dẫn đăng ký bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 (17/03/2016)


Căn cứ tiến độ giảng dạy năm học 2015 - 2016 và được sự đồng ý của Ban giám hiệu nhà trường, sáng ngày 16 tháng 3 tại Hội trường A3, Phòng công tác Học sinh, sinh viên đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác giáo viên chủ nhiệm học kỳ 1,  triển khai các kế hoạch công tác giáo viên chủ nhiệm trong học kỳ 2 năm học 2015 - 2016 và hướng dẫn đăng ký bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 cho giáo viên chủ nhiệm lớp HSSV.

NGUT Vũ Văn Dũng-Phó Hiệu trưởng nhà trường phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Về dự Hội nghị có NGUT Vũ Văn Dũng-Phó hiệu trưởng nhà trường; các thầy Trưởng phòng Đào tạo, Trưởngphòng Đảm bảo chất lượng đào tạo, và các thầy cô lãnh đạo các Khoa, tổ Tin học cùng 35 thầy, cô là giáo viên chủ nhiệm các lớp học sinh sinh viên.

Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị đã nghe báo cáo sơ kết công tác giáo viên chủ nhiệm trong học kỳ 1, năm học 2015 - 2016 và triển khai các kế hoạch công tác giáo viên chủ nhiệm trong học kỳ 2 của năm học do thầyNguyễn Văn Nam - Phụ trách phòng Công tác sinh viên đã trình bày. Báo cáo sơ kết đã đánh giá kết quả Công tác giáo viên chủ nhiệm của Nhà trường trong học kỳ 1, cụ thể:

- Công tác GVCN của nhà trường đã được quan tâm, đảm bảo sự thống nhất từ lãnh đạo, chỉ đạo đến thực hiện, tạo ra nề nếp, bài bản và những chuyển biến tích cực hơn về chất lượng so với những năm học trước. Nhà trường đã ban hành các Quyết định, Quy định về Công tác giáo viên chủ nhiệm lớp: Quyết định số: 902/QĐ-CĐHHI  ngày 17 tháng 07 năm 2015 của Hiệu trưởng về việc quy định công tác GVCN; Quyết định số: 903/QĐ-CĐHHI  ngày 17 tháng 07 năm 2015 của Hiệu trưởng về việc quy định cơ cấu nhiệm vụ Ban cán sự lớp vàcác Quyết định, quy định về công tác HSSV.

- Đa số GVCN trong nhà trường đã quan tâm và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhiều GVCN đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, giành nhiều thời gian, công sức, trí tuệ, thực hiện đúng các quy định, tích cực xây dựng nề nếp, nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý, giáo dục HSSV. Giáo viên chủ nhiệm đã phối hợp với Đoàn thanh niên nhà trường tổ chức tốt các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao. Đặc biệt các hoạt động mang ý nghĩa nhân đạo, nhân văn như Tuyên truyền vận động sinh viên tham gia hiến máu nhân đạo;

- Đa số học sinh, sinh viên tự giác rèn luyện đạo đức tác phong, lối sống, chấp hành tốt quy định của pháp luật, nội quy, quy định của Nhà trường và hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập, rèn luyện bản thân.

- An ninh chính trị, trật tự, an toàn trong Nhà trường được đảm bảo, Chất lượng dạy, học và các hoạt động của Nhà trường ổn định.

Tuy nhiên Công tác giáo viên chủ nhiệm lớp trong học kỳ vừa qua vẫn còn các tồn tại, hạn chế sau:

- Vai trò chuyên gia, cố vấn, tư vấn và hướng dẫn của GVCN đối với Ban cán sự lớp, Ban chấp hành chi đoàn HSSV trong xây dựng, triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch học tập, hoạt động phong trào, xây dựng đơn vị, đoàn thể vững mạnh chưa được rõ nét và hiệu quả. Hoạt động của Ban cán sự lớp, Ban Chấp hành chi đoàn HSSV thiếu sự gắn kết và hiệu quả. Còn một số ít lớp, BCS chưa hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian qua nhưng GVCN chưa giải quyết triệt để hoặc đề xuất thay thế.

- Việc phổ biến hướng dẫn HSSV thực hiện các quy chế, quy định về đào tạo, đánh giá rèn luyện; về quyền, nghĩa vụ và các chế độ chính sách liên quan của HSSV (Khai trích ngang lý lịch HSSV; đăng ký chỗ ở ngoại trú, …) đạt hiệu quả chưa cao và đúng thời hạn, một số HSSV hiểu và thực hiện quyền, nghĩa vụ bản thân chưa tốt.

- Việc theo dõi quá trình, cập nhật kết quả, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của HSSV trong năm học chậm và chưa thực sự đầy đủ.

Hội nghị đã nghe các ý kiến thảo luận, đóng góp của các Thầy, cô lãnh đạo các đơn vị cùng các ý kiến của thầy, cô giáo chủ nhiệm về các vấn đề liên quan đến công tác học sinh sinh viên nhà trường, và đặc biệt là những ý kiến đóng góp nhằm nâng cao vai trò quản lý và cố vấn học tập cho học sinh sinh viên của giáo viên chủ nhiệm lớp.

Kết luận Hội nghị, thầy Phó Hiệu trưởng Vũ Văn Dũng yêu cầu:

- Các giáo viên chủ nhiệm cần quan tâm, sâu sát hơn với HSSV lớp chủ nhiệm; phải nắm vững và thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác giáo viên chủ nhiệm lớp;

- Lãnh đạo các đơn vị Khoa, tổ Tin học phải kiểm tra, giám sát giáo viên chủ nhiệm của đơn vị và định kỳ phải sinh hoạt với HSSV đơn vị quản lý.

Thầy Nguyễn Văn Nam- Phụ trách phòng CTHSSV triển khai hướng dẫn đăng ký bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2021

Cũng tại Hội nghị, các giáo viên chủ nhiệm lớp đã được Phòng Công tác HSSV hướng dẫn thủ tục đăng ký bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 cho học sinh, sinh viên. Theo yêu cầu, các giáo viên chủ nhiệm lớp phải triển khai đến HSSV thủ tục đăng ký bầu cử và đi bầu cử theo quy định của luật bầu cửđại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2021(Luật Số: 85/2015/QH13, ngày 25 tháng 06 năm 2015, của Quốc hội nước CHXHCNVN).

Hy vọng sau Hội nghị này, chất lượng hoạt động GVCN được quan tâm đúng mực và phát huy hiệu quả cao. Đồng thời, nhà trường cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ bầu cử theo đúng quy định./. 

Tin từ Phòng Công tác HSSV – Trường Cao đẳng Hàng hải I


Bạn đã tốt nghiệp tại Cao Đẳng Hàng Hải I và hiện đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Tìm việc
 Làm việc không đúng chuyên ngành
 Chờ học tiếp
Biểu quyết Xem kết quả
OnlineOnline
TotalTotal