Tin tức chung

Hỗ trợ tối đa 9 triệu đồng để người lao động khó khăn vì Covid-19 học nghề  (06/07/2021)
Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp triển khai chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động gặp khó khăn vì Covid-19, giúp họ duy trì việc làm. Mức hỗ trợ tối đa 9 triệu đồng.
HỘI THẢO “ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA TRONG GIẢNG DẠY MÔN HỌC KỸ NĂNG MỀM TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG HÀNG HẢI I”  (15/06/2021)
Thực hiện chủ trương của Ban Giám hiệu Nhà trường về việc đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học trong cán bộ giảng viên và sinh viên.
Số bài trong trang