Tin tức chung

Hỗ trợ tối đa 9 triệu đồng để người lao động khó khăn vì Covid-19 học nghề  (06/07/2021)
Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp triển khai chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động gặp khó khăn vì Covid-19, giúp họ duy trì việc làm. Mức hỗ trợ tối đa 9 triệu đồng.
Số bài trong trang