Tin tức chung

Trường Cao đẳng Hàng hải I tiếp đón Đoàn đại diện công ty EmecVina -KmsEmec (Hàn Quốc), thảo luận về chương trình hợp tác tuyển sinh, đào tạo và tuyển dụng lao động sau tốt nghiệp.  (04/06/2022)
Ngày 06/6/2022 Trường Cao đẳng Hàng hải I tiếp đón Đoàn đại diện công ty EmecVina - KmsEmec (Hàn Quốc), thảo luận về chương trình hợp tác tuyển sinh, tổ chức đào tạo và tuyển dụng lao động sau tốt nghiệp. Công ty KmsEmec Hàn Quốc được thành lập năm 2010, có trụ sở chính tại thành phố cảng Busan - Hàn Quốc, lĩnh vực chủ yếu là Thiết kế tàu thủy, tư vấn giám sát, cung ứng vật tư hàng hải. Tháng 12/2019, Công ty KmsEmec đã thành lập thêm chi nhánh tại Việt Nam - Công ty EmecVina, có trụ sở tại thành phố cảng Hải Phòng.
Số bài trong trang