Tin tức chung

Trường Cao đẳng Hàng hải I tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày thuyền viên thế giới 25/6  (25/06/2020)
Với những đóng góp to lớn của thuyền viên cho ngành hàng hải thế giới, cách đây đúng 10 năm, Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) đã Quyết định lấy năm 2010 làm “Năm thuyền viên” và cũng tại Hội nghị, các bên tham gia Công ước quốc tế (STCW/78) tổ chức tại Manila từ ngày 21/6/2010 đến 26/6/2010 đã thông qua Nghị quyết số 19 để chọn ngày 25 tháng 6 hàng năm làm “Ngày thuyền viên”.
Phó cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Hàng hải I và làm việc với nhà trường về công tác đào tạo, huấn luyện  (03/06/2020)
Hôm nay, ngày 05/6/2020, tại Trường Cao đẳng Hàng hải I, Cục Hàng hải Việt Nam đã tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Hàng hải I đối với ThS. Đỗ Hồng Hải – Trưởng khoa Khai thác máy tàu thủy.
Công bố Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Hàng hải I (19/5/2020)  (18/05/2020)
Hôm nay, ngày 19/5/2020, tại Trường Cao đẳng Hàng hải I, thành phố Hải Phòng, Cục Hàng hải Việt Nam đã tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Hàng hải I đối với Phó hiệu trưởng, TS. Lưu Việt Hùng.
Số bài trong trang