Tin tức chung

“Cơ hội vàng” của thuyền viên Việt Nam trong mùa dịch  (23/01/2021)
Các thuyền viên Việt Nam đang đứng trước “cơ hội vàng” được làm việc trên tàu nước ngoài với mức lương tăng từ 35 - 40%.
Số bài trong trang