Thông báo chung

Chương trình học bổng song phương Bỉ năm 2012  (18/10/2011)
Trong khuôn khổ chương trình hợp tác với Việt Nam, chính phủ Bỉ mong muốn hỗ trợ chính phủ Việt Nam trong công cuộc xoá đói giảm nghèo...
Mẫu giấy xác nhận HSSV vay vốn tín dụng đào tạo  (16/10/2011)
Số tư liệu: 6868/BGDĐT-CTHSSV Ngày ban hành: 14-10-2011 Tệp đính kèm: ...
Công ước quốc tế về Tiêu chuẩn Đào tạo, Cấp chứng chỉ, và Trực ca cho thuyền viên tàu cá, 1995 (STCW-F 1995) có hiệu lực vào năm 2012  (12/10/2011)
Công ước STCW-F đưa ra các yêu cầu về cấp chứng chỉ và đào tạo tối thiểu đối với thuyền viên tàu cá có chiều dài 24 mét trở...
Văn hóa công sở  (12/10/2011)
     ...
Thông tư ban hành quy định về chế độ thỉnh giảng trong các cơ sở giáo dục  (12/10/2011)
Số tư liệu: 44/2011/TT-BGDĐT Ngày ban hành: 10-10-2011 Tệp đính kèm: ...
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI HSSV TÀI NĂNG THANH LICH NĂM 2011  (09/10/2011)
             ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH...
CUỘC THI “TỰ HÀO TRƯỜNG TÔI"  (09/10/2011)
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BCH ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG HÀNG HẢI I **** Số: 03/TB-ĐTN ...
Tham gia cuộc thi ý tưởng sáng tạo về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả  (05/10/2011)
Số tư liệu: 6623/BGDĐT-KHCNMT Ngày ban hành: 04-10-2011 Tệp đính kèm: ...
Thông báo: Tham gia cuộc thi Robocon 2012  (26/09/2011)
CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM TR­ƯỜNG CAO ĐẲNG HÀNG HẢI I CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -...
Bộ câu hỏi về chiến dịch kiểm tra tập trung (CIC) 2011 của Tokyo MOU  (25/09/2011)
Số hiệu: TMS11/121 Cơ quan ban hành: Khác Loại văn bản: Thông báo ...
Thông báo hiệu lực sửa đổi Công ước STCW 78  (25/09/2011)
Bộ GTVT nhận được Văn bản số 21/VP-IMO ngày 4/8/2011 của Ban Thư ký IMO kèm theo Công hàm của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) số A1/V/5.02 (NV.3) ngày...
Thông tư ban hành quy định chế độ thống kê, thông tin, báo cáo về tổ chức, hoạt động giáo dục  (25/09/2011)
Số tư liệu: 41/2011/TT-BGDĐT Ngày ban hành: 22-09-2011 Tệp đính kèm: ...
Số bài trong trang