Thông báo chung

Thông báo kỹ thuật tàu biển số 012T/12TB  (10/04/2012)
Thông báo kỹ thuật 012TI/12TB yêu cầu các đơn vị liên quan cập nhật Thông tư MSC-MEPC.6/Circ.10 ngày 03/12/2012 của IMO về "Danh mục các địa chỉ...
Lưu ý khi chở hàng rời rắn có khả năng hóa lỏng bằng tàu biển  (05/01/2012)
Nhằm mục đích tránh các tai nạn như vậy, Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) đã đưa ra quy định về việc bắt buộc áp dụng Bộ luật quốc tế về vận...
Thông báo kỹ thuật tàu biển số 050T/11TB  (27/12/2011)
Thông báo kỹ thuật số 050TI/11TB thông báo về Thông tư MSC-MEPC.6/Circ.9 cập nhật ngày 31/12/2011 của IMO về "Danh mục các địa chỉ liên hệ của...
Triển khai thực hiện tháng cao điểm hưởng ứng “Năm an toàn giao thông 2012”  (26/12/2011)
Số tư liệu: 9636/ BGDĐT-CTHSSV Ngày ban hành: 26-12-2011 Tệp đính kèm: ...
Mời góp ý dự thảo Thông tư liên tịch Ban hành “Tiêu chuẩn sức khoẻ thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam”  (26/12/2011)
Bộ GTVT đang chủ trì xây dựng Thông tư liên tịch Ban hành “Tiêu chuẩn sức khoẻ thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt...
Thông báo kỹ thuật tàu biển số 049T/11TB  (26/12/2011)
Thông báo kỹ thuật số 049TI/11TB thông báo về Sửa đổi, bổ sung Manila năm 2010 của Công ước Quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca...
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm học 2011-2012 đối với các trường ĐH, CĐ  (19/12/2011)
Số tư liệu: 8292/BGDĐT-TTr Ngày ban hành: 09-12-2011 Tệp đính kèm: ...
Thông báo: Trang bị Sổ tay kéo khẩn cấp cho tàu biển theo yêu cầu của SOLAR 74  (18/12/2011)
Theo Quy định II-1/3-4 của Công ước SOLAS 74, các nội dung sau đây được đưa vào Sổ tay kéo khẩu cấp (Emergency Towing Booklet - ETB): ...
Thông báo kỹ thuật tàu biển số 047T/11TB  (08/12/2011)
Nội dung Thông báo về việc "Thử hàng năm bắt buộc đối với Hệ thống nhận dạng tự động (AIS) theo quy định V/18.9 của Công ước SOLAS 74 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết...
Đăng ký thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2012  (08/12/2011)
Số tư liệu: 8273/BGDĐT-GDĐH Ngày ban hành: 09-12-2011 Tệp đính kèm: ...
Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục đại học năm 2011 – 2012  (01/12/2011)
Số tư liệu: 6036/CT-BGDĐT Ngày ban hành: 29-11-2011 Tệp đính kèm: ...
Phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2012  (21/11/2011)
Mục tiêu thi đua lần này nhằm tổ chức cho cán bộ CNVCLĐ hăng hái thi đua lao động sản xuất và công tác với tinh thần "Kỷ cương, chất lượng, hợp...
Thông tư ban hành điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp  (21/11/2011)
Số tư liệu: 54/2011/TT-BGDĐT Ngày ban hành: 15-11-2011 Tệp đính kèm: ...
1711-2011 KẾ HOẠCH PHỐI HỢP TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH “HƯỚNG NGHIỆP VÀ KHÓA HỌC KỸ NĂNG MỀM”  (17/11/2011)
           Mục tiêu của khóa học là nhằm trang bị những kỹ năng mềm cần thiết giúp các bạn sinh viên...
Thông báo kỹ thuật tàu biển số 043TI/11TB  (13/11/2011)
Thông báo đề cập đến Quy định III/31.1.1.2 và 31.1.3.2 của Công ước Quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển (SOLAS 74), đã được sửa đổi,...
Thông báo: Chỉ thị số 09/CT-BGTV ngày 24 tháng 10 năm 2011  (02/11/2011)
Chỉ thị số 09/CT-BGTV ngày 24 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc tăng cường các biện pháp nhằm giảm thiểu tàu biển Việt Nam bị...
Thông báo: Kỹ thuật tàu biển số 041TI/11TB  (02/11/2011)
Thông báo gửi các Chủ tàu/ Công ty quản lý tàu và các Đơn vị đăng kiểm. Ủy ban Bảo vệ môi trường biển, tại kỳ họp 62 (từ 11 -...
Số bài trong trang