Thông báo chung

1711-2011 KẾ HOẠCH PHỐI HỢP TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH “HƯỚNG NGHIỆP VÀ KHÓA HỌC KỸ NĂNG MỀM”  (17/11/2011)
           Mục tiêu của khóa học là nhằm trang bị những kỹ năng mềm cần thiết giúp các bạn sinh viên...
Thông báo kỹ thuật tàu biển số 043TI/11TB  (13/11/2011)
Thông báo đề cập đến Quy định III/31.1.1.2 và 31.1.3.2 của Công ước Quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển (SOLAS 74), đã được sửa đổi,...
Thông báo: Kỹ thuật tàu biển số 041TI/11TB  (02/11/2011)
Thông báo gửi các Chủ tàu/ Công ty quản lý tàu và các Đơn vị đăng kiểm. Ủy ban Bảo vệ môi trường biển, tại kỳ họp 62 (từ 11 -...
Thông báo: Chỉ thị số 09/CT-BGTV ngày 24 tháng 10 năm 2011  (02/11/2011)
Chỉ thị số 09/CT-BGTV ngày 24 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc tăng cường các biện pháp nhằm giảm thiểu tàu biển Việt Nam bị...
Cấp phôi văn bằng, chứng chỉ  (24/10/2011)
Số tư liệu: 7089/BGDĐT-VP Ngày ban hành: 24-10-2011 Tệp đính kèm: ...
Công điện của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo  (23/10/2011)
Công điện của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Số tư liệu: 1036/CĐ-BGDĐT Ngày ban...
Hãy nhắn tin “ND” gửi 1407  (19/10/2011)
“Toàn thể đoàn viên công đoàn và CNVCLĐ cả nước hãy nhắn tin ủng hộ nghiệp đoàn nghề cá và ngư dân qua Chương...
Chương trình học bổng song phương Bỉ năm 2012  (18/10/2011)
Trong khuôn khổ chương trình hợp tác với Việt Nam, chính phủ Bỉ mong muốn hỗ trợ chính phủ Việt Nam trong công cuộc xoá đói giảm nghèo...
Mẫu giấy xác nhận HSSV vay vốn tín dụng đào tạo  (16/10/2011)
Số tư liệu: 6868/BGDĐT-CTHSSV Ngày ban hành: 14-10-2011 Tệp đính kèm: ...
Công ước quốc tế về Tiêu chuẩn Đào tạo, Cấp chứng chỉ, và Trực ca cho thuyền viên tàu cá, 1995 (STCW-F 1995) có hiệu lực vào năm 2012  (12/10/2011)
Công ước STCW-F đưa ra các yêu cầu về cấp chứng chỉ và đào tạo tối thiểu đối với thuyền viên tàu cá có chiều dài 24 mét trở...
Văn hóa công sở  (12/10/2011)
     ...
Thông tư ban hành quy định về chế độ thỉnh giảng trong các cơ sở giáo dục  (12/10/2011)
Số tư liệu: 44/2011/TT-BGDĐT Ngày ban hành: 10-10-2011 Tệp đính kèm: ...
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI HSSV TÀI NĂNG THANH LICH NĂM 2011  (09/10/2011)
             ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH...
CUỘC THI “TỰ HÀO TRƯỜNG TÔI"  (09/10/2011)
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BCH ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG HÀNG HẢI I **** Số: 03/TB-ĐTN ...
Tham gia cuộc thi ý tưởng sáng tạo về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả  (05/10/2011)
Số tư liệu: 6623/BGDĐT-KHCNMT Ngày ban hành: 04-10-2011 Tệp đính kèm: ...
Thông báo: Tham gia cuộc thi Robocon 2012  (26/09/2011)
CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM TR­ƯỜNG CAO ĐẲNG HÀNG HẢI I CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -...
Số bài trong trang